Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Beata Wierzbicka

Stanowisko:
Adiunkt
320
(+48 58) 523 13 67

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 28.09.2020 - 02.10.2020 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 320
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-10.45
pok. 320
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 320
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-10.45
pok. 320

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

    1.        Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacyjnej

    2.        Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

    3.        Wykorzystanie funduszy strukturalnych w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa

    4.        Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie kształtowania strategii przedsiębiorstwa

    5.        Rola menedżera w kształtowaniu marki

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

  1. Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacyjnej
  2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
  3. Wykorzystanie funduszy strukturalnych w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa
  4. Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie kształtowania strategii przedsiębiorstwa
  5. Rola menedżera w kształtowaniu marki

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje