Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Agata Borowska-Pietrzak

Zakład Zarządzania Personelem

Stanowisko:
Adiunkt
403
(+48 58) 523 13 78

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 403
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 403
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 403
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 403

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ocenianie pracowników
  • Zachowania organizacyjne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Strategia personalna i zarządzanie kompetencjami
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Strategia personalna i zarządzanie kompetencjami

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategia personalna.
 2. Planowanie kadr. Istota i cele planów kadrowych, Procedura tworzenia planów indywidualnej ścieżki kariery, planów następstw, planu zatrudnienia.
 3. Pozyskiwanie kadr do organizacji. Istota doboru kadr. Budowa profilu kwalifikacyjnego.
 4. Źródła i sposoby rekrutacji, techniki i narzędzia selekcji, wprowadzenie do pracy.
 5. Ocena pracowników i jej znaczenie dla efektywności organizacji, metody i techniki.
 6. Motywowanie pracowników. Istota i sens motywowania pozapłacowego.
 7. Metody i narzędzia motywowania płacowego.
 8. Wartościowanie pracy jako narzędzie zarządzania kadrami w organizacji.
 9. Elementy rozwoju kadr. Znaczenie i pojęcie doskonalenia kadr.

Egzaminy i zaliczenia

 • Ocenianie pracowników [w]
 • grupa: S33-35
  Środa 12.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

 • Strategia personalna i zarządzanie kompetencjami [w]
 • grupa: S43-11
  Środa 12.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-11
  Środa 12.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-11
  Sobota 29.06.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

Publikacje