Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Bartłomiej Gabriel

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Finanse w działalności gospodarczej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst

Zakres programowy:
Seminarium koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Mogą to być na przykład: analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranego zestawu wskaźników, w tym problematyka zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa; płynność finansowa w przedsiębiorstwie oraz czynniki ją kształtujące; alternatywne formy bieżącego finansowania przedsiębiorstwa; zarządzanie wybranymi obszarami finansów w przedsiębiorstwie (np. należnościami, inwestycjami, kapitałem obrotowym); charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz dobór ich struktury; finansowanie innowacji i przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (m.in. Venture Capital, Business Angels)

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:


Seminarium koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Mogą to być na przykład: analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranego zestawu wskaźników, w tym problematyka zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa; płynność finansowa w przedsiębiorstwie oraz czynniki ją kształtujące; alternatywne formy bieżącego finansowania przedsiębiorstwa; zarządzanie wybranymi obszarami finansów w przedsiębiorstwie (np. należnościami, inwestycjami, kapitałem obrotowym); charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz dobór ich struktury; finansowanie innowacji i przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (m.in. Venture Capital, Business Angels)

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:


Seminarium koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Mogą to być na przykład: analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranego zestawu wskaźników, w tym problematyka zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa; płynność finansowa w przedsiębiorstwie oraz czynniki ją kształtujące; alternatywne formy bieżącego finansowania przedsiębiorstwa; zarządzanie wybranymi obszarami finansów w przedsiębiorstwie (np. należnościami, inwestycjami, kapitałem obrotowym); charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz dobór ich struktury; finansowanie innowacji i przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (m.in. Venture Capital, Business Angels)

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Seminarium koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Mogą to być na przykład: analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranego zestawu wskaźników, w tym problematyka zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa; płynność finansowa w przedsiębiorstwie oraz czynniki ją kształtujące; alternatywne formy bieżącego finansowania przedsiębiorstwa; zarządzanie wybranymi obszarami finansów w przedsiębiorstwie (np. należnościami, inwestycjami, kapitałem obrotowym); charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz dobór ich struktury; finansowanie innowacji i przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (m.in. Venture Capital, Business Angels)

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza finansowa [ćw]
 • grupa: S23-11
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Sobota 11.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-25
  Piątek 17.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza finansowa [w]
 • grupa: S21-31
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-21
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-11
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-25
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-11
  Czwartek 30.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-21
  Czwartek 30.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-25
  Czwartek 30.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-51
  Czwartek 30.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [w]
 • grupa: N21-21
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

 • Finanse w działalności gospodarczej [w]
 • grupa: S44-01
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

Publikacje