Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Bartłomiej Gabriel

Stanowisko:
Adiunkt
203
(+48 58) 523 12 19

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 12.00-12.45
pok. 203
Tydzień I:
Środa
godz. 13.15-14.00
pok. 203
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.00-12.45
pok. 203
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 203

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Relacje inwestorskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Relacje inwestorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst

Zakres programowy:
Seminarium koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Mogą to być na przykład: analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranego zestawu wskaźników, w tym problematyka zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa; płynność finansowa w przedsiębiorstwie oraz czynniki ją kształtujące; alternatywne formy bieżącego finansowania przedsiębiorstwa; zarządzanie wybranymi obszarami finansów w przedsiębiorstwie (np. należnościami, inwestycjami, kapitałem obrotowym); charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz dobór ich struktury; finansowanie innowacji i przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (m.in. Venture Capital, Business Angels)

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:


Seminarium koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Mogą to być na przykład: analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranego zestawu wskaźników, w tym problematyka zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa; płynność finansowa w przedsiębiorstwie oraz czynniki ją kształtujące; alternatywne formy bieżącego finansowania przedsiębiorstwa; zarządzanie wybranymi obszarami finansów w przedsiębiorstwie (np. należnościami, inwestycjami, kapitałem obrotowym); charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz dobór ich struktury; finansowanie innowacji i przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (m.in. Venture Capital, Business Angels)

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:


Seminarium koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Mogą to być na przykład: analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranego zestawu wskaźników, w tym problematyka zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa; płynność finansowa w przedsiębiorstwie oraz czynniki ją kształtujące; alternatywne formy bieżącego finansowania przedsiębiorstwa; zarządzanie wybranymi obszarami finansów w przedsiębiorstwie (np. należnościami, inwestycjami, kapitałem obrotowym); charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz dobór ich struktury; finansowanie innowacji i przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (m.in. Venture Capital, Business Angels)

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Seminarium koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Mogą to być na przykład: analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą wybranego zestawu wskaźników, w tym problematyka zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa; płynność finansowa w przedsiębiorstwie oraz czynniki ją kształtujące; alternatywne formy bieżącego finansowania przedsiębiorstwa; zarządzanie wybranymi obszarami finansów w przedsiębiorstwie (np. należnościami, inwestycjami, kapitałem obrotowym); charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa oraz dobór ich struktury; finansowanie innowacji i przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju (m.in. Venture Capital, Business Angels)

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza finansowa [w]
 • grupa: S24-01
  Środa 19.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-303
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Sobota 29.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Sobota 29.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Sobota 29.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-53
  Sobota 29.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N24-01
  Sobota 29.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-305
  E
  termin drugi

  grupa: N21-51
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-305
  E
  termin drugi

  grupa: N21-52
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-305
  E
  termin drugi

  grupa: N21-53
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-305
  E
  termin drugi

Publikacje