Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Tomasz Kawka, prof. nadzw.

Zakład Zarządzania Personelem

Stanowisko:
Profesor UG
403
(+48 58) 523 13 78

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 403
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 403

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie środowiskiem pracy
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • Zarządzanie środowiskiem pracy
 • Studia podyplomowe
  • Kompetencje menedżerskie w kierowaniu zespołem

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach nowej gospodarki
 • Zarządzanie pracownikami wiedzy
 • Controlling personalny
 • Wycena i pomiar wartości kapitału ludzkiego
 • Motywowanie pracowników (w tym specyficzne grupy zawodowe, pracowniczy wiedzy, freenlacerzy, usługi nowej generacji, itp.)
 • Wartościowanie pracy jako narzędzie budowy systemów płacowych
 • Systemy wynagradzania pracowników.
 • System okresowej oceny pracownicze.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych
 • Tworzenie produktu sportowego w oparciu o kapitał ludzki
 • Zarządzanie talentami i coachingu
 • Employer branding

II. Kierowanie ludźmi

 • Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w kierowaniu zespołami
 • Styl kierowania i jego przejawy
 • Przywództwo i osobowość charyzmatyczna kierownika
 • Budowanie zespołu i mechanizmy pracy grupowej
 • Wywieranie wpływu społecznego
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Kultura organizacyjna

Egzaminy i zaliczenia

 • Zarządzanie środowiskiem pracy [w]
 • grupa: S23-31
  Wtorek 11.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-31
  Niedziela 16.06.2019
  godz.: 13.30-14.15
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

Publikacje