Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Anna Siemionek

Stanowisko:
Adiunkt
209
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 16.45-17.30
pok. 209
Tydzień I:
Środa
godz. 12.15-13.00
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 14.30-15.15
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 16.45-17.30
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Controlling operacyjny
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Introduction to Accounting
  • Podstawy controllingu
  • Sprawozdawczość finansowa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Controlling operacyjny
  • Controlling strategiczny
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Podstawy controllingu
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling


Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza finansowa [ćw]
 • grupa: S21-31
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Wtorek 11.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza finansowa [w]
 • grupa: S21-21
  Środa 26.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Środa 26.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Środa 26.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Środa 26.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-21
  Wtorek 10.09.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  grupa: S21-31
  Wtorek 10.09.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  grupa: S21-51
  Wtorek 10.09.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  grupa: S21-52
  Wtorek 10.09.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

 • Controlling strategiczny [w]
 • grupa: N31-31
  Niedziela 23.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-31
  Sobota 14.09.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

 • Introduction to Accounting [ćw]
 • grupa: S11-61
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-3
  Z
  termin pierwszy

 • Introduction to Accounting [w]
 • grupa: S11-61
  Czwartek 30.05.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-3
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-61
  Wtorek 10.09.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

 • Podstawy controllingu [ćw]
 • grupa: S21-21
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Sprawozdawczość finansowa [ćw]
 • grupa: S21-52
  Piątek 07.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

 • Sprawozdawczość finansowa [w, WDW}]
 • grupa: S34-01
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S34-01
  Wtorek 10.09.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

Publikacje