Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Anna Lenart

Stanowisko:
Starszy wykładowca
C-29
(+48 58) 523 14 54

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Systemy informacyjne zarządzania
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • ERP w logistyce
  • Systemy informacyjne zarządzania
  • Zarządzanie projektem przy wsparciu systemu ERP

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Proponowana tematyka prac licencjackich

 1. Aplikacje bazodanowe, internetowe i mobilne w biznesie (np. projektowanie, programowanie, testowanie, użytkowanie, administrowanie, dostęp w modelu usługowym)
 2. Sieci komputerowe w biznesie (np. projektowanie, administrowanie, bezpieczeństwo)
 3. Hybrydyzacja w biznesie
 4. Innowacyjność modeli biznesowych IT-enabled
 5. Internet rzeczy, Przemysł 4.0
 6. Modele akceptacji technologii IT w obszarze społeczeństwa informacyjnego na styku IT i zdrowia
 7. Trzecia platforma ICT – SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud)
 8. Projekty wdrożeniowe i konstrukcyjne aplikacji informatycznych według dziedzin sektorowych biznesu
 9. Bezpieczeństwo rozwiązań ICT
 10. Propozycje studentów (tematy wynikające z praktyki zawodowej, w nurcie badawczym Wydziału i Katedry)

 

 

Przykładowe tematy wypromowanych prac licencjackich

 1. Koncepcja aplikacji webowej wspomagającej zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 2. Koncepcja szkolenia pracowników z zakresu narzędzi do wytwarzania gier komputerowych
 3. Projekt aplikacji mobilnej dla restauracji
 4. Projekt i realizacja silnika gier komputerowych
 5. Projekt i wykonanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem platformy Facebook Messenger
 6. Projekt i wykonanie aplikacji mobilnej dla firmy cateringowej
 7. Projekt i zastosowanie aplikacji mobilnej do wspomagania sprzedaży w terenie
 8. Wybrane aspekty bezpieczeństwa na przykładzie bankowości mobilnej
 9. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji wartości kursów giełdowych w języku Python
 10. Wytwarzanie i dystrybucja oprogramowania rozrywkowego na przykładzie gry mobilnej

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Proponowana tematyka prac magisterskich 

 1. Business Analytics (np. kokpity menedżerskie, Location Analytics)
 2. Internet rzeczy (np. aplikacje IoT, edge computing, bezpieczeństwo)
 3. Mobilność w biznesie (np. aplikacje mobilne, systemy MDM, bezpieczeństwo)
 4. Platformy biznesowe (np. SAP S4/HANA, SAP C4/HANA, integracja danych)
 5. Projektowanie doświadczeń użytkownika (UX)
 6. Systemy informatyczne zarządzania (np. ERP, CRM, bankowe SI, medyczne SI)
 7. Usługi IT w chmurze (np. SaaS, PaaS, enabling computing, bezpieczeństwo)
 8. Technologie inteligentne (np. uczenie maszynowe, automatyzacja procesów)
 9. Zarządzanie IT (np. ITIL, service desk, DevOps)
 10. Zarządzanie projektami i cyfrowa transformacja

 

Przykłady wypromowanych prac magisterskich

 1. Doskonalenie serwisu internetowego z wykorzystaniem user experience
 2. Informatyczne wspomaganie zarządzania procesem testowym na przykładzie projektu testów automatycznych aplikacji internetowej
 3. Koncepcja zastosowania metodyki DevOps na przykładzie procesu doskonalenia systemu CRM
 4. Kształtowanie i realizacja strategii informatyzacji mikroprzedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją Enterprise 3.0
 5. Projekt i wykonanie aplikacji webowej wspierającej analizę efektywności pracy działu sprzedaży na przykładzie banku spółdzielczego
 6. Zarządzanie projektem wytwarzania aplikacji mobilnej przy użyciu narzędzia Jira Software na przykładzie przedsiębiorstwa IT Sorce
 7. Zastosowanie metodyki Scrum w zakresie zarządzania projektem sklepu internetowego

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Seminarium licencjackie [sem]
 • grupa: S32-31
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-29
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S32-32
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-29
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: S52-05
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-29
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy informacyjne zarządzania [ćw]
 • grupa: S52-01
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-11
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy informacyjne zarządzania [w]
 • grupa: S52-01
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-11
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

Publikacje