Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Sylwia Silska-Gembka

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

W dniu:
28.01.2019
godz. 08.30-09.15
pok. 201
W dniu:
29.01.2019
godz. 10.00-10.45
pok. 201
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-12.15
pok. 201
Tydzień I:
Środa
godz. 13.15-14.00
pok. 201
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 201
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-12.15
pok. 201

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość finansowa
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Studia podyplomowe
  • Podstawy rachunkowości

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

1.Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność gospodarczą
(w szczególności: zasady wyceny i ewidencji poszczególnych składników aktywów i pasywów, sprawozdawczość, zasady rachunkowości, inwentaryzacja)
z wyłączeniem jednostek sektora publicznego, banków, instytucji finansowych i ubezpieczycieli;

2.Rachunkowość międzynarodowa (polskie regulacje a MSR/MSSF);

3.Rachunek kosztów (w tym: ewidencja i rozliczanie kosztów, kalkulacja kosztu wytworzenia, rachunek kosztów ABC)

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

1.Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność gospodarczą (w szczególności: zasady wyceny i ewidencji poszczególnych składników aktywów i pasywów, sprawozdawczość, zasady rachunkowości, inwentaryzacja) z wyłączeniem jednostek sektora publicznego, banków, instytucji finansowych i ubezpieczycieli;

2.Rachunkowość międzynarodowa (polskie regulacje a MSR/MSSF);

3.Rachunek kosztów (w tym: ewidencja i rozliczanie kosztów, kalkulacja kosztu wytworzenia, rachunek kosztów ABC)

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość finansowa [ćw]
 • gr.: S23-06
  Piątek 25.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość finansowa [w]
 • gr.: S23-01
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-02
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-03
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-04
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-05
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S23-06
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

Publikacje