Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Sylwia Silska-Gembka

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.15-14.00
pok. 201
Tydzień I:
Środa
godz. 08.45-09.30
pok. 201
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.15-14.00
pok. 201
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-12.15
pok. 201

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość finansowa
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Standardy sprawozdawczości finansowej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

1.Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność gospodarczą
(w szczególności: zasady wyceny i ewidencji poszczególnych składników aktywów i pasywów, sprawozdawczość, zasady rachunkowości, inwentaryzacja)
z wyłączeniem jednostek sektora publicznego, banków, instytucji finansowych i ubezpieczycieli;

2.Rachunkowość międzynarodowa (polskie regulacje a MSR/MSSF);

3.Rachunek kosztów (w tym: ewidencja i rozliczanie kosztów, kalkulacja kosztu wytworzenia, rachunek kosztów ABC)

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

1.Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność gospodarczą (w szczególności: zasady wyceny i ewidencji poszczególnych składników aktywów i pasywów, sprawozdawczość, zasady rachunkowości, inwentaryzacja) z wyłączeniem jednostek sektora publicznego, banków, instytucji finansowych i ubezpieczycieli;

2.Rachunkowość międzynarodowa (polskie regulacje a MSR/MSSF);

3.Rachunek kosztów (w tym: ewidencja i rozliczanie kosztów, kalkulacja kosztu wytworzenia, rachunek kosztów ABC)

Egzaminy i zaliczenia

 • Standardy sprawozdawczości finansowej [ćw]
 • grupa: N41-05
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Niedziela 02.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Niedziela 02.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-17
  Niedziela 02.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-410
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-01
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-05
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-11
  Środa 05.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

 • Standardy sprawozdawczości finansowej [w]
 • grupa: N41-05
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-17
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-18
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Sobota 07.09.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-213
  E
  termin drugi

  grupa: N41-15
  Sobota 07.09.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-213
  E
  termin drugi

  grupa: N41-16
  Sobota 07.09.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-213
  E
  termin drugi

  grupa: N41-17
  Sobota 07.09.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-213
  E
  termin drugi

  grupa: N41-18
  Sobota 07.09.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-213
  E
  termin drugi

Publikacje