Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. uczelni

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Organizacja procesów wytwórczych

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: HR w organizacji

Krótki opis tematyki:

W ostatnim okresie, na skutek dynamicznych zmian w otoczeniu, wzrastają wymagania odnośnie poziomu konkurencyjności, innowacyjności i sprawności funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Jak sobie poradzić z tymi problemami? Jak zarządzać współczesnymi przedsiębiorstwami, aby spełnić stawiane przed nimi wymagania? Na te i podobne pytania postarają się udzielić odpowiedzi uczestnicy niniejszego seminarium, gdzie w ramach pracy magisterskiej, skupiając się na wybranym temacie, będą rozwiązywać różnorodne problemy z obszaru zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. 

 

Przykładowe tematy prac mogą dotyczyć:

 1. Praktycznych i naukowych aspektów zarządzania strategicznego,
 2. Praktycznych i naukowych aspektów zarządzania marketingowego,
 3. Zarządzania operacyjnego i nowoczesnych koncepcji z nim związanych (zarządzania produkcją, zarządzania jakością, logistyki, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi),
 4. Zmian organizacyjnych i restrukturyzacji,
 5. Rozwoju i ciągłego rozwoju (Continuous Improvement) współczesnych organizacji,
 6. Motywowania pracowników,
 7. Podejmowania decyzji menedżerskich,
 8. Rozwiązywania problemów organizacyjnych,
 9. Praktycznej implementacji metod i technik współczesnego zarządzania (w tym technologii wchodzących w skład koncepcji Industry 4.0),
 10. Nowoczesnych koncepcji zarządzania (TQM – Total Quality Management, SixSigma, TBM – Time Based Management, TOC – Theory od Constraints, Kaizen, Lean Management, Outsourcing, Organizacja ucząca się, Podejście procesowe, Agile Organization itp.)
 11. Zarządzania projektami (Project Management),
 12. Zachowań organizacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kulturą organizacyjną).

Tematy prac będą miały problemowy i praktyczny charakter, realizowane będą przede wszystkim w oparciu o badania empiryczne w przedsiębiorstwach.  

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje