Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Piotr Wróbel, prof. nadzw.

Zakład Systemów Zarządzania

Funkcja:
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
Stanowisko:
Profesor UG
317

Konsultacje

Odwołane w dniu:
15.10.2019
godz. 08.15-09.45
pok. 317
Przeniesione na dzień:
16.10.2019
godz. 12.00-13.30
pok. 317
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.15-09.45
pok. 317
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.15-09.45
pok. 317

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Fuzje i przejęcia
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Fuzje i przejęcia
  • Komunikacja w biznesie i autoprezentacja
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Autoprezentacja

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

Seminarium magisterskie

Specjalność:  Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem

studia stacjonarne 2017/2018

Prowadzący seminarium: dr hab. Piotr Wróbel, profesor nadzw., Instytut Organizacji i Zarządzania

Tytuł seminarium: Zarządzanie w organizacjach

Krótka charakterystyka tematyki seminarium :

1.       Strategie sukcesu.

2.       Zarządzanie zmianami, restrukturyzacja przedsiębiorstw.

3.       Ewolucja i rozwój organizacji.

4.       Zarządzanie firmą rodzinną.

5.       Fuzje i przejęcia.

6.       Zarządzanie innowacjami.

7.       Struktury organizacyjne.

8.       Zarządzanie procesami.

9.       Zarządzanie wiedzą.

10.   Kultura organizacji.

11.   Komunikacja w organizacjach.

12.   Patologie w zarządzaniu.

13.   Zarządzanie wartością dla akcjonariuszy.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje