Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Piotr Wróbel, prof. nadzw.

Zakład Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Zakład Systemów Zarządzania

Funkcja:
Kierownik Zakładu Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Stanowisko:
Profesor UG
317

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 13.45-15.15
pok. 317
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.15-09.45
pok. 317

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy zarządzania
  • Sztuka prezentacji
  • Zarządzanie wiedzą
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Sztuka prezentacji
  • Zarządzanie wiedzą
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje