Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Piotr Wróbel, prof. uczelni

Zakład Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Zakład Systemów Zarządzania

Funkcja:
Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Zakładu Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Stanowisko:
Profesor uczelni
319
(+48 58) 523 12 11

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Zachowania organizacyjne

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje