Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Piotr Wróbel, prof. uczelni

Zakład Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Zakład Systemów Zarządzania

Funkcja:
Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Zakładu Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Stanowisko:
Profesor uczelni
319
(+48 58) 523 12 11

Konsultacje

Tydzień I:
wtorek
godz. 08:30-09:30
pok. 319
Tydzień II:
wtorek
godz. 08:30-09:30
pok. 319

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Fuzje i przejęcia
  • Zarządzanie zmianami
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Fuzje i przejęcia
  • Komunikacja w biznesie i autoprezentacja
  • Zarządzanie zmianami
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Leadership
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Autoprezentacja
  • Kultura organizacyjna

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje