Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Monika Woźniak

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Technologia informacyjna
  • Warsztaty innowacyjności
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Współpraca w zespole projektowym
 • Studia podyplomowe
  • Zarządzanie portfelami i projektami IT - podstawy
  • Zarządzanie projektem IT w organizacji
  • Zespół projektowy

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Proponowana tematyka prac licencjackich:

1. Dedykowane rozwiązania informatyczne dla firmy.

2. Problematyka projektów IT

3. Zarządzanie projektami IT w organizacji

4. Zespół projektowy IT

5. Technologia blockchain – źródło innowacji i przewagi konkurencyjnej

6. Technologia blockchain, smart kontrakty w budowaniu wspólnoty korzyści rozproszonych zasobów 7. Technologie IT a zarządzanie innowacją i zmianą

8. Technologie IT w przeciwdziałaniu zjawiskom kryzysowym firmy

9. Technologie IT w przedsięwzięciach promocyjnych firmy

10.Studenckie zainteresowania i doświadczenia praktyczne

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje