Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Monika Woźniak

Konsultacje

W dniu:
11.12.2022
godz. 17:45-18:45
pok. online
W dniu:
08.01.2023
godz. 15:00-16:00
pok. online
W dniu:
22.01.2023
godz. 15:00-16:00
pok. online
Tydzień I:
wtorek
godz. 15:45-16:45
pok. C-26
Tydzień II:
wtorek
godz. 12:45-13:45
pok. C-26

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Technologia informacyjna
  • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Technologia informacyjna
  • Warsztaty innowacyjności
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • IT Project Management
  • Współpraca w zespole projektowym
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Współpraca w zespole projektowym

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Proponowana tematyka prac licencjackich:

1. Dedykowane rozwiązania informatyczne dla firmy.

2. Problematyka projektów IT

3. Zarządzanie projektami IT w organizacji

4. Zespół projektowy IT

5. Technologia blockchain – źródło innowacji i przewagi konkurencyjnej

6. Technologia blockchain, smart kontrakty w budowaniu wspólnoty korzyści rozproszonych zasobów 7. Technologie IT a zarządzanie innowacją i zmianą

8. Technologie IT w przeciwdziałaniu zjawiskom kryzysowym firmy

9. Technologie IT w przedsięwzięciach promocyjnych firmy

10.Studenckie zainteresowania i doświadczenia praktyczne

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje