Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Monika Woźniak

Stanowisko:
Adiunkt
C-26
(+48 58) 523 12 09

Konsultacje

W dniu:
22.02.2020
godz. 16.45-17.30
pok. C-26
W dniu:
29.02.2020
godz. 15.00-15.45
pok. C-26
W dniu:
01.03.2020
godz. 11.15-12.00
pok. C-26
W dniu:
21.03.2020
godz. 16.45-17.30
pok. C-26
W dniu:
29.03.2020
godz. 15.00-15.45
pok. C-26
W dniu:
04.04.2020
godz. 16.45-17.30
pok. C-26
W dniu:
30.05.2020
godz. 14.30-15.15
pok. C-26
Tydzień I:
Środa
godz. 17.00-17.45
pok. C-26
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-15.45
pok. C-26

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Informatyka ekonomiczna
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Studia podyplomowe
  • Zarządzanie projektami informatycznymi

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Informatyka ekonomiczna

Zagadnienia dla seminarzystów:

 

1. Dedykowane rozwiązania informatyczne dla firmy.

2. Problematyka projektów IT

3. Zarządzanie projektami IT w organizacji

4. Zespół projektowy IT

5. Technologia blockchain – źródło innowacji i przewagi konkurencyjnej

6. Technologia blockchain, smart kontrakty w budowaniu wspólnoty korzyści rozproszonych zasobów

7. Technologie IT a zarządzanie innowacją i zmianą

8. Technologie IT w przeciwdziałaniu zjawiskom kryzysowym firmy

9. Technologie IT w przedsięwzięciach promocyjnych firmy

10.Studenckie zainteresowania i doświadczenia praktyczne

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje