Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Funkcja:
Dziekan Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Katedry Statystyki
Stanowisko:
Profesor tytularny
237/100
(+48 58) 523 13 19

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza Danych - Big Data

Opis tematyki

Problematyka seminarium obejmuje przede wszystkim empiryczne zastosowania nowoczesnych technik analizy danych statystycznych do opisu interesujących studentkę/studenta zagadnień ekonomicznych lub społecznych. W pracy magisterskiej studenci powinni pokazać, jaką nową wiedzę o wybranych zjawiskach można uzyskać dzięki zastosowaniu poznanych w okresie studiów metod i technik analizy danych. Może to być także wskazanie użytecznych w życiu codziennym zastosowań technik przetwarzania danych, w tym wielkich zbiorów informacji – Big Data.

Praca magisterska może być także oparta na projekcie i realizacji własnego badania próbkowego, w szczególności badania reprezentacyjnego.

Osoby zainteresowane w większym stopniu zagadnieniami numerycznymi i informatycznymi mogą zawrzeć w swoje pracy magisterskiej próbę rozwiązania określonego zagadnienia poprzez wykorzystanie metod symulacyjnych.

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje