Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Mirosław Czapiewski

Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi

Stanowisko:
Adiunkt
320
(+48 58) 523 13 67

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 12.45-13.30
pok. 320
Tydzień I:
Środa
godz. 12.45-13.30
pok. 320
Tydzień II:
Czwartek
godz. 12.45-13.30
pok. 320
Tydzień II:
Środa
godz. 12.45-13.30
pok. 320

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Nauka o organizacji
  • Organizacja procesów decyzyjnych
  • Podstawy zarządzania
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Nauka o organizacji
  • Organizacja procesów decyzyjnych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie grupami kapitałowymi
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie grupami kapitałowymi
  • Zarządzanie strategiczne

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje