Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Michał Kuciapski, prof. uczelni

Stanowisko:
Profesor uczelni
C-27
(+48 58) 523 12 51

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Interakcja człowiek-komputer
  • Programowanie aplikacji hybrydowych
  • Programowanie aplikacji REST w C#
  • Programowanie aplikacji wieloplatformowych w Xamarinie
  • Programowanie serwisów internetowych w chmurze obliczeniowej
  • Technologie e-learningu 2.0
  • Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Programowanie aplikacji rozproszonych w C#
  • Programowanie w chmurze obliczeniowej
  • Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji
  • Serwisy e-learningowe 2.0
  • Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Design of Human Computer Interaction
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Management and Leadership

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Zakres tematyczny prac dyplomowych: 

 1. Projektowanie i tworzenie aplikacji mobilnych wspierających działalność przedsiębiorstwa 
 2. Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji webowych i mobilnych dla podnoszenia efektywności interakcji człowiek-komputer 
 3. Technologie Open Web Platform 
 4. Systemy rozproszone oparte o Web Oriented Architecture 
 5. Serwisy połączeniowe oparte o mechanizmy mashups 
 6. Progressive web apps 
 7. Programowanie w chmurze
 8. Wytwarzanie oprogramowania w oparciu o Test-driven development 
 9. Hybrydowe i crossplatformowe podejścia do wytwarzania aplikacji mobilnych 
 10. Bezpieczeństwo i audyt aplikacji webowych 
 11. Modele akceptacji technologii mobilnych 
 12. Modele adopcji chmury obliczeniowej 
 13. Metodyki zwinne realizacji projektów programistycznych 
 14. Badanie jakości oprogramowania 
 15. Internet rzeczy 
 16. Blockchain 
 17. Marketing internetowy i mobilny 
 18. Web 2.0 
 19. E-learning 2.0 

 

Zakres tematyczny prac dyplomowych: 

 1. Automation of educational processes with the use of the hand-written notes recognition technique and Internet of Things 
 2. Wspomaganie procesów biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw z branży handlowej poprzez rozwiązania chmury obliczeniowej 
 3. Ocena podejścia User Experience w adaptacji aplikacji webowych dla podnoszenia jakości odbioru 
 4. Hybrydowa aplikacja mobilna jako system notyfikacji o wydarzeniach pandemicznych w organizacji 
 5. Mobilny system oparty o rozwiązania cloud computing do budowania relacji student-uczelnia 
 6. Hybrydowy system mobilny do zarządzania dostępnością pracowników w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem czynników pandemicznych 
 7. Ocena korzyści finansowych implementacji rozwiązań opartych o architekturę bezserwerową i chmurę obliczeniową 
 8. Implementacja podejścia Test-Driven Development dla podnoszenia jakości adaptacji oprogramowania 
 9. Ocena zastosowania podejścia Single Page Application dla projektowania serwisów e-learningu 2.0 
 10. Weryfikacja samooceny kompetencji pracowników firm w oparciu o serwis e-learningowy zaprojektowany zgodnie z podejściem Responsive Web Design  
 11. Proces wdrożenia preprocesorów CSS dla usprawnienia opracowania i adaptacji serwisów biznesowych 
 12. Usługa do separowania ścieżek dźwiękowych dla usprawnienia realizacji projektów branży muzycznej oparta o cloud computing i sieci neuronowe 
 13. Mobilny system zarządzania komunikacją wykładowca-student oparty o usługi chmury obliczeniowej 
 14. Adaptacja metodyki zwinnej Scrum dla zarządzania projektami wytwarzania aplikacji mobilnej 
 15. Analiza efektywności kosztowej wdrożenia systemu generowania kryptowalut w polskich warunkach gospodarczych 

Egzaminy i zaliczenia

 • Design of Human Computer Interaction [lab]
 • grupa: S42-20
  Środa 22.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Design of Human Computer Interaction [w]
 • grupa: S42-20
  Środa 29.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

 • Interakcja człowiek-komputer [lab]
 • grupa: S12-31
  Środa 22.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S12-32
  Środa 22.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Programowanie aplikacji hybrydowych [lab]
 • grupa: S22-31
  Środa 22.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Środa 22.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Programowanie aplikacji REST w C# [w]
 • grupa: S22-31
  Środa 29.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Środa 29.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

 • Programowanie aplikacji rozproszonych w C# [w]
 • grupa: N22-31
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

  grupa: N22-32
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

 • Programowanie aplikacji wieloplatformowych w Xamarinie [lab]
 • grupa: S32-31
  Środa 22.06.2022
  godz.: 12.15-14.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S32-32
  Środa 22.06.2022
  godz.: 12.15-14.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Programowanie serwisów internetowych w chmurze obliczeniowej [lab]
 • grupa: S32-31
  Środa 29.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S32-32
  Środa 29.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Programowanie w chmurze obliczeniowej [ćw]
 • grupa: N32-31
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Programowanie w chmurze obliczeniowej [w]
 • grupa: N32-31
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-36
  E
  termin pierwszy

 • Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji [lab]
 • grupa: N32-31
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji [w]
 • grupa: N32-31
  Niedziela 12.06.2022
  godz.: 16.00-17.45
  sala C-24
  E
  termin pierwszy

 • Serwisy e-learningowe 2.0 [lab]
 • grupa: N22-31
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N22-32
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Technologie e-learningu 2.0 []
 • grupa: S22-31
  Środa 29.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Środa 29.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji [ćw]
 • grupa: S32-31
  Środa 22.06.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

Publikacje