Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Michał Chalastra

Stanowisko:
Adiunkt
204
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Budżetowanie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie

Kalkulacja kosztów produktów

Rachunkowość zarządcza w  przedsiębiorstwie

Rachunkowość zarządcza w małym i mikro przedsiębiorstwie

Budżetowanie w przedsiębiorstwie

Budżetowanie kontraktów i projektów

Controlling finansowy

 

Przykładowe tematy prac

Ocena metod kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie

Adaptacja  księgowości w dużym przedsiębiorstwie  do wymogów rachunkowości zarządczej

Adaptacja  księgowości w mikroprzedsiębiorstwie do wymogów rachunkowości zarządczej

Klasyfikacja kosztów na potrzeby budżetowania w przedsiębiorstwie

Zastosowaniowe budżetowania projektów  w przedsiębiorstwie

Adaptacja rachunkowości do wymogów Lean Management

 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość
  1. Rachunek kosztów
  2. Kalkulacja kosztów
  3. Budżetowanie
  4. Rachunkowość zarządcza
  5. Strategiczna rachunkowość zarządcza

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje