Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Marta Penczar

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
online
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.15-12.15
pok. 211
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 211

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Krótka charakterystyka tematyki seminarium:
  Tematyka prac licencjackich może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną (rynek depozytowy, kredytowy (konsumpcyjny i mieszkaniowy), rozliczenia pieniężne), rozwojem polskiego rynku finansowego, integracją rynków finansowych w Unii Europejskiej a także rynkami, np.
 2. Tematyka seminarium:
 • Bankowość detaliczna:
 • działalność kredytowa banków, ocena zdolności kredytowej
 • rynek kredytów konsumpcyjnych
 • obrót gotówkowy i bezgotówkowy
 • kanały dystrybucji usług bankowych
 • Integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
 • Rozwój rynku finansowego w Polsce
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Analiza i ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
 • Analiza czynników determinujących ocenę zdolności kredytowej klienta detalicznego
 • Upadłość konsumencka w Polsce
 • Analiza i ocena perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce
 • Kierunki integracji rynku bankowości detalicznej w Unii Europejskiej
 • Ochrona konsumenta na rynku bankowym
 • Konkurencyjność polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów bankowych w UE
 • Dystans rozwojowy polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów bankowych w UE

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje