Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Marta Penczar

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Bankowość korporacyjna
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Bankowość uniwersalna i inwestycyjna

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Krótka charakterystyka tematyki seminarium:
  Tematyka prac licencjackich może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną (rynek depozytowy, kredytowy (konsumpcyjny i mieszkaniowy), rozliczenia pieniężne), rozwojem polskiego rynku finansowego, integracją rynków finansowych w Unii Europejskiej a także rynkami, np.
 2. Tematyka seminarium:
 • Bankowość detaliczna:
 • działalność kredytowa banków, ocena zdolności kredytowej
 • rynek kredytów konsumpcyjnych
 • obrót gotówkowy i bezgotówkowy
 • kanały dystrybucji usług bankowych
 • Integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
 • Rozwój rynku finansowego w Polsce
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Analiza i ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
 • Analiza czynników determinujących ocenę zdolności kredytowej klienta detalicznego
 • Upadłość konsumencka w Polsce
 • Analiza i ocena perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce
 • Kierunki integracji rynku bankowości detalicznej w Unii Europejskiej
 • Ochrona konsumenta na rynku bankowym
 • Konkurencyjność polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów bankowych w UE
 • Dystans rozwojowy polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów bankowych w UE

Egzaminy i zaliczenia

 • Bankowość [ćw]
 • grupa: S22-41
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

 • Bankowość [w]
 • grupa: S12-31
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-32
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N12-31
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

  grupa: N12-32
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-01
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-02
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-03
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-04
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-05
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

 • Bankowość korporacyjna [w]
 • grupa: N31-21
  Sobota 28.05.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Bankowość uniwersalna i inwestycyjna [w]
 • grupa: S41-01
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-01
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-213
  E
  termin drugi

 • Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa [w]
 • grupa: S21-31
  Środa 22.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Środa 22.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Środa 22.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-41
  Środa 22.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-11
  Środa 22.06.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-21
  Środa 22.06.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-25
  Środa 22.06.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-51
  Środa 22.06.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Wtorek 13.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S21-51
  Wtorek 13.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S21-52
  Wtorek 13.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S22-41
  Wtorek 13.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S23-11
  Wtorek 13.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S23-21
  Wtorek 13.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S23-25
  Wtorek 13.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S23-51
  Wtorek 13.09.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

Publikacje