Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Marta Penczar

Stanowisko:
Adiunkt
211
(+48 58) 523 13 01

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 211
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 211
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 211
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 211

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Bankowość II

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Krótka charakterystyka tematyki seminarium:
  Tematyka prac licencjackich może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną (rynek depozytowy, kredytowy (konsumpcyjny i mieszkaniowy), rozliczenia pieniężne), rozwojem polskiego rynku finansowego, integracją rynków finansowych w Unii Europejskiej a także rynkami, np.
 2. Tematyka seminarium:
 • Bankowość detaliczna:
 • działalność kredytowa banków, ocena zdolności kredytowej
 • rynek kredytów konsumpcyjnych
 • obrót gotówkowy i bezgotówkowy
 • kanały dystrybucji usług bankowych
 • Integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
 • Rozwój rynku finansowego w Polsce
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Analiza i ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
 • Analiza czynników determinujących ocenę zdolności kredytowej klienta detalicznego
 • Upadłość konsumencka w Polsce
 • Analiza i ocena perspektyw rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce
 • Kierunki integracji rynku bankowości detalicznej w Unii Europejskiej
 • Ochrona konsumenta na rynku bankowym
 • Konkurencyjność polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów bankowych w UE
 • Dystans rozwojowy polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów bankowych w UE

Egzaminy i zaliczenia

 • Bankowość [ćw]
 • grupa: S13-05
  Wtorek 26.05.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-21
  Poniedziałek 01.06.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-41
  Poniedziałek 01.06.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

 • Bankowość [w]
 • grupa: S12-31
  Środa 10.06.2020
  godz.: 08.45-11.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-32
  Środa 10.06.2020
  godz.: 08.45-11.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-01
  Sobota 13.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-02
  Sobota 13.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 211
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa [ćw]
 • grupa: S21-31
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa [w]
 • grupa: S21-21
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-21
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-41
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-11
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-21
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-22
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-25
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-26
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-51
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-52
  Wtorek 30.06.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala 211
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-21
  Czwartek 10.09.2020
  godz.: 09.45-15.00
  sala 211
  E
  termin drugi

  grupa: S21-31
  Czwartek 10.09.2020
  godz.: 09.45-15.00
  sala 211
  E
  termin drugi

  grupa: S21-51
  Czwartek 10.09.2020
  godz.: 09.45-15.00
  sala 211
  E
  termin drugi

  grupa: S21-52
  Czwartek 10.09.2020
  godz.: 09.45-15.00
  sala 211
  E
  termin drugi

  grupa: S22-21
  Czwartek 10.09.2020
  godz.: 09.45-15.00
  sala 211
  E
  termin drugi

  grupa: S22-41
  Czwartek 10.09.2020
  godz.: 09.45-15.00
  sala 211
  E
  termin drugi

  grupa: S23-11
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: S23-21
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: S23-22
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: S23-25
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: S23-26
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: S23-51
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin drugi

  grupa: S23-52
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin drugi

  gr.: S21-21
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

  gr.: S21-31
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

  gr.: S21-51
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

  gr.: S21-52
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

  gr.: S22-21
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

  gr.: S22-41
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

  gr.: S23-11
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

  gr.: S23-21
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

  gr.: S23-22
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

  gr.: S23-25
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

  gr.: S23-26
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

  gr.: S23-51
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

  gr.: S23-52
  Piątek 25.09.2020
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  E
  termin trzeci

Publikacje