Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Marek Ossowski

Stanowisko:
Adiunkt
204
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

W dniu:
27.04.2019
godz. 11.30-13.00
pok. 204
Przeniesione na dzień:
27.04.2019
godz. 13.00-14.30
pok.
W dniu:
10.05.2019
godz. 16.45-17.30
pok. 204
W dniu:
18.05.2019
godz. 11.30-12.15
pok. 204
W dniu:
24.05.2019
godz. 16.45-17.30
pok. 204
W dniu:
01.06.2019
godz. 11.30-12.15
pok. 204
W dniu:
07.06.2019
godz. 15.00-15.45
pok. 204
Tydzień I:
Środa
godz. 10.15-11.00
pok. 204
Tydzień II:
Środa
godz. 11.45-12.30
pok. 204

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów
  • Rachunkowość zarządcza
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Rachunkowość zarządcza
 • Studia podyplomowe
  • Rachunek kosztów
  • Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Biegły Rewident

W zakresie prowadzonego seminarium znajdują się zagadnienia z szeroko pojętej rachunkowości jednostek gospodarujących z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.
Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego.
 

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

Oczekiwana tematyka prac powinna obejmować zagadnienia związane z:
a)rachunkiem kosztów (w tym: rachunek kosztów działań, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów jakości, rozliczanie kosztów pośrednich, kalkulacja kosztu wytworzenia produktu)
b)rachunkowością zarządczą (w tym: wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników, analiza progu rentowności, zrównoważoną kartą wyników),
c)budżetowaniem (w tym: procedura tworzenia budżetów, koncepcje budżetowania),
d)controllingiem (w tym: controlling operacyjny i strategiczny, benchmarking).

Prace powinny być napisane przy wykorzystaniu informacji z podmiotu gospodarczego.

2.Przykładowe tematy prac

-Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem
-Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek wyników w przedsiębiorstwie XYZ
-Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie firmy XYZ
-Ewidencja i rozliczanie kosztów pośrednich w przedsiębiorstwie XYZ
-Budżetowanie jako metoda zarządzania kosztami na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
-Procedura wdrożenia budżetowania na przykładzie firmy XYZ
-Controlling operacyjny (strategiczny) w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy XYZ
-Zarządzanie strategiczne z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników na przykładzie firmy XYZ
-Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu strategicznym na przykładzie firmy XYZ

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunek kosztów [w]
 • grupa: S41-21
  Wtorek 29.01.2019
  godz.: 08.45-11.15
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-21
  Środa 20.02.2019
  godz.: 08.45-11.15
  sala A-409
  E
  termin drugi

 • Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji [w]
 • gr.: SPRiP
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

 • Rachunek kosztów II [w]
 • grupa: N41-05
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-17
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-18
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-3
  E
  termin drugi

  grupa: N41-15
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-3
  E
  termin drugi

  grupa: N41-16
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-3
  E
  termin drugi

  grupa: N41-17
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-3
  E
  termin drugi

  grupa: N41-18
  Sobota 02.03.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-3
  E
  termin drugi

 • Rachunkowość zarządcza [w]
 • gr.: N41-25
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-26
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-01
  Środa 26.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Środa 26.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-11
  Środa 26.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Środa 26.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-16
  Środa 26.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

Publikacje