Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Marek Ossowski

Stanowisko:
Adiunkt
204
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

W dniu:
19.01.2019
godz. 09.45-11.15
pok. 204
Tydzień I:
Środa
godz. 08.45-09.30
pok. 204
Tydzień II:
Środa
godz. 08.45-09.30
pok. 204
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 204

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
 • Studia podyplomowe
  • Zaawansowana rachunkowość zarządcza

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Biegły Rewident

W zakresie prowadzonego seminarium znajdują się zagadnienia z szeroko pojętej rachunkowości jednostek gospodarujących z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.
Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego.
 

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

Oczekiwana tematyka prac powinna obejmować zagadnienia związane z:
a)rachunkiem kosztów (w tym: rachunek kosztów działań, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów jakości, rozliczanie kosztów pośrednich, kalkulacja kosztu wytworzenia produktu)
b)rachunkowością zarządczą (w tym: wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników, analiza progu rentowności, zrównoważoną kartą wyników),
c)budżetowaniem (w tym: procedura tworzenia budżetów, koncepcje budżetowania),
d)controllingiem (w tym: controlling operacyjny i strategiczny, benchmarking).

Prace powinny być napisane przy wykorzystaniu informacji z podmiotu gospodarczego.

2.Przykładowe tematy prac

-Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem
-Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek wyników w przedsiębiorstwie XYZ
-Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu na przykładzie firmy XYZ
-Ewidencja i rozliczanie kosztów pośrednich w przedsiębiorstwie XYZ
-Budżetowanie jako metoda zarządzania kosztami na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
-Procedura wdrożenia budżetowania na przykładzie firmy XYZ
-Controlling operacyjny (strategiczny) w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy XYZ
-Zarządzanie strategiczne z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników na przykładzie firmy XYZ
-Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu strategicznym na przykładzie firmy XYZ

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunek kosztów [w]
 • gr.: S41-21
  Wtorek 29.01.2019
  godz.: 08.45-11.15
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

 • Rachunek kosztów II [w]
 • gr.: N41-05
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-15
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-16
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-17
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: N41-18
  Niedziela 10.02.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

Publikacje