Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Marek Kalinowski

Stanowisko:
Adiunkt
401
(+48 58) 523 13 18

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 401
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 401
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.30-11.15
pok. 401
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 401

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy zarządzania
  • Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich
  • Zachowania organizacyjne
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy zarządzania
  • Zachowania organizacyjne
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 2. Badanie pracy.
 3. Planowanie zasobów ludzkich.
 4. Rekrutacja kandydatów do pracy.
 5. Selekcja kandydatów do pracy.
 6. Wartościowanie pracy.
 7. Wynagradzanie pracowników.
 8. Okresowe oceny pracownicze.
 9. Szkolenie pracowników.
 10. Kariery pracownicze.
 11. Zwolnienia pracownicze.
 12. Rynek pracy: popyt i podaż na rynku pracy, bezrobocie, koszty pracy, społeczna wydajność pracy, stosunki pracy, zróżnicowanie wynagrodzeń, płaca minimalna.

Egzaminy i zaliczenia

 • Podstawy zarządzania [w]
 • grupa: S11-01
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 14.15-16.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-02
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 14.15-16.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-03
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 14.15-16.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-04
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 14.15-16.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-05
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 14.15-16.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich [w]
 • grupa: S33-31
  Środa 22.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

 • Zachowania organizacyjne [ćw]
 • grupa: S33-31
  Czwartek 23.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-410
  Z
  termin pierwszy

Publikacje