Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Certyfikowany auditor zarządzania jakością i środowiskiem
  • Ekologia i ochrona środowiska
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Certyfikowany auditor zarządzania jakością i środowiskiem
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Operations and Supply Chain Management
  • Projekty Lean Six Sigma
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Projekty Lean Six Sigma

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

SEMINARIUM LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zakres programowy:
- Japońskie techniki doskonalenia jakości (m.in. Lean Management, Kaizen) w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
•- Zagadnienia związane z zarządzaniem jakością wg norm ISO 9000;
•- Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie - systemy zarządzania środowiskowego m.in. wg norm ISO 14000, EMAS;
•- Ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, w tym finansowanie działalności proekologicznej w przedsiębiorstwie; inicjatywy ekologiczne w przedsiębiorstwie; instrumenty zarządzania środowiskowego;
•- Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ);
•- Zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym; globalne problemy ekologiczne, świadomość ekologiczna;
•- Żywność ekologiczna;
•- Zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw.

Egzaminy i zaliczenia

 • Certyfikowany auditor zarządzania jakością i środowiskiem [lab, II poł.sem]
 • grupa: S33-51
  Piątek 17.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala 09 sala1
  Z
  termin pierwszy

 • Ekologia i ochrona środowiska [w]
 • grupa: S13-15
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

 • Green Business [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Środa 22.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala 009
  Z
  termin pierwszy

 • Operations and Supply Chain Management [ćw]
 • grupa: S43-20
  Środa 15.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

 • Projekty Lean Six Sigma [ćw]
 • grupa: S53-31
  Piątek 17.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

 • Total Quality Management and Business Excellence [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

Publikacje