Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Anna Dziadkiewicz

Stanowisko:
Adiunkt
122
(+48 58) 523 11 03

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.30-14.15
pok. 122
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.45-10.30
pok. 122
Tydzień II:
Czwartek
godz. 17.00-17.45
pok. 122
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 17.00-17.45
pok. 122

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Marketing
  • Marketing usług
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Marketing usług
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Design w marketingu
  • Ekonomika usług
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Design w marketingu
  • Marketing innowacji
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna
  • Zintegrowana komunikacja marketingowa
 • Studia podyplomowe
  • CX desigh w eventach

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu w turystyce, form i środków promocji, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu w turystyce, form i środków promocji, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu w turystyce, form i środków promocji, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Egzaminy i zaliczenia

 • Design w marketingu [ćw]
 • grupa: N43-05
  Sobota 27.04.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala C-5
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-06
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-21
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Piątek 20.09.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala 122
  Z
  termin drugi

  grupa: S43-06
  Piątek 20.09.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala 122
  Z
  termin drugi

  grupa: N43-05
  Piątek 20.09.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala 122
  Z
  termin drugi

 • Design w marketingu [w]
 • grupa: S43-05
  Środa 19.06.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-06
  Środa 19.06.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Piątek 20.09.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala 122
  Z
  termin drugi

  grupa: S43-06
  Piątek 20.09.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala 122
  Z
  termin drugi

 • Ekonomika usług [w]
 • grupa: S43-21
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-21
  Piątek 20.09.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala 122
  Z
  termin drugi

 • Nowe trendy w turystyce - potencjalne wyzwania i szanse dla zarządzających w sektorze turystycznym [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  grupa: WDW
  Piątek 20.09.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala 122
  Z
  termin drugi

Publikacje