Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka

Stanowisko:
Adiunkt
205
(+48 58) 523 11 57

Konsultacje

W dniu:
11.05.2019
godz. 14.30-15.15
pok. 205
W dniu:
25.05.2019
godz. 16.45-17.30
pok. 205
W dniu:
08.06.2019
godz. 16.45-17.30
pok. 205
Tydzień I:
Piątek
godz. 17.30-18.15
pok. 205
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 205
Tydzień II:
Piątek
godz. 17.30-18.15
pok. 205
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 205

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Seminarium licencjackie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problemy badawcze prac dyplomowych mogą dotyczyć zagadnień mieszczących się w ramach szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności:
• Analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym analizy płynności, efektywności wykorzystania zasobów majątkowych, rentowności, struktury kapitałów i efektywności działania na rynku kapitałowym;
• Analizy fundamentalnej;
• Źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw;
• Analizy efektywności ekonomicznej inwestycji przedsiębiorstw;
• Biznes planu działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problemy badawcze prac dyplomowych mogą dotyczyć zagadnień mieszczących się w ramach szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności:
• Analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym analizy płynności, efektywności wykorzystania zasobów majątkowych, rentowności, struktury kapitałów i efektywności działania na rynku kapitałowym;
• Analizy fundamentalnej;
• Źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw;
• Analizy efektywności ekonomicznej inwestycji przedsiębiorstw;
• Biznes planu działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje