Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Karol Śledzik

Stanowisko:
Adiunkt
223
(+48 58) 523 13 01

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 08.30-09.15
pok. 223
Tydzień I:
Środa
godz. 13.30-14.15
pok. 223
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.30-09.15
pok. 223
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-15.45
pok. 223

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza i wycena akcji, obligacji
  • Seminarium licencjackie
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie ryzykiem

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:


Krótka charakterystyka tematyki seminarium: Tematyka prac może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną, doradztwem finansowym a także rynkami finansowymi, np.

 1. Tematyka seminarium:
 • Zarządzania wartością banku: wycena banku, identyfikacja generatorów wartości banku
 • Ocena poziomu kapitału intelektualnego instytucji finansowej: ocena wskaźnikowa poziomu zasobów niematerialnych instytucji finansowej
 • Kryzys i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków
 • Kryzysy na rynkach finansowych
 • Rynki finansowe: rynek kapitałowy (analiza techniczna i fundamentalna), rynek walutowy
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Wykorzystanie Wielowymiarowej Analizy Porównawczej (WAP) do oceny pozycji konkurencyjnej banku
 • Analiza kosztu kapitału banku w okresie przed i po kryzysie finansowym
 • Analiza rozwiązań systemowych w trakcie kryzysów finansowych
 • Analiza efektywności banków giełdowych
 • Analiza i ocena generatorów wartości banków notowanych na giełdach papierów wartościowych

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza i wycena akcji, obligacji [w]
 • grupa: S31-21
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

Publikacje