Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Karol Śledzik

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie ryzykiem

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:


Krótka charakterystyka tematyki seminarium: Tematyka prac może obejmować zagadnienia związane z bankowością detaliczną, doradztwem finansowym a także rynkami finansowymi, np.

 1. Tematyka seminarium:
 • Zarządzania wartością banku: wycena banku, identyfikacja generatorów wartości banku
 • Ocena poziomu kapitału intelektualnego instytucji finansowej: ocena wskaźnikowa poziomu zasobów niematerialnych instytucji finansowej
 • Kryzys i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków
 • Kryzysy na rynkach finansowych
 • Rynki finansowe: rynek kapitałowy (analiza techniczna i fundamentalna), rynek walutowy
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Wykorzystanie Wielowymiarowej Analizy Porównawczej (WAP) do oceny pozycji konkurencyjnej banku
 • Analiza kosztu kapitału banku w okresie przed i po kryzysie finansowym
 • Analiza rozwiązań systemowych w trakcie kryzysów finansowych
 • Analiza efektywności banków giełdowych
 • Analiza i ocena generatorów wartości banków notowanych na giełdach papierów wartościowych

Egzaminy i zaliczenia

 • Zarządzanie ryzykiem [w]
 • grupa: S51-01
  Środa 22.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-05
  Środa 22.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-15
  Środa 22.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S51-21
  Środa 22.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

Publikacje