Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Alicja Antonowicz

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 06.08.2019 - 29.08.2019 zostają odwołane - urlop.

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Partnerstwo i współpraca w biznesie
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Decyzje menedżerskie - warsztaty

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium: Przedsiębiorczość i ekonomika funkcjonowania przedsiębiorstw

 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i UE,
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna – uwarunkowania rozwoju i specyfika działalności,
 • formy współdziałania przedsiębiorstw,
 • franchising jako forma aktywności gospodarczej,
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa,
 • ewidencja i sprawozdawczość finansowo-podatkowa przedsiębiorstw,

Egzaminy i zaliczenia

 • Partnerstwo i współpraca w biznesie [ćw]
 • grupa: S23-51
  Poniedziałek 27.05.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala C-6
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [ćw]
 • grupa: S13-01
  Środa 29.05.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Środa 29.05.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Środa 29.05.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-07
  Środa 29.05.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-08
  Środa 29.05.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

Publikacje