Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Alicja Antonowicz

Stanowisko:
Adiunkt
221
(+48 58) 523 11 07

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.15-10.00
pok. 221
Tydzień I:
Środa
godz. 09.15-10.00
pok. 221
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.15-10.00
pok. 221
Tydzień II:
Środa
godz. 09.15-10.00
pok. 221

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Partnerstwo i współpraca w biznesie
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Mikroekonomia

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium: Przedsiębiorczość i ekonomika funkcjonowania przedsiębiorstw

 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i UE,
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna – uwarunkowania rozwoju i specyfika działalności,
 • formy współdziałania przedsiębiorstw,
 • franchising jako forma aktywności gospodarczej,
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa,
 • ewidencja i sprawozdawczość finansowo-podatkowa przedsiębiorstw,

Egzaminy i zaliczenia

 • Partnerstwo i współpraca w biznesie [ćw]
 • grupa: S23-51
  Wtorek 26.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-52
  Wtorek 26.05.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [ćw]
 • grupa: S13-01
  Środa 03.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Środa 03.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Środa 03.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-04
  Środa 03.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

Publikacje