Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Alicja Antonowicz

Stanowisko:
Adiunkt
221
(+48 58) 523 11 07

Konsultacje

Odwołane w dniu:
21.02.2020
godz. 10.45-11.30
pok. 221
Przeniesione na dzień:
21.02.2020
godz. 09.00-09.45
pok. 221
W dniu:
07.03.2020
godz. 11.15-12.00
pok. 221
W dniu:
21.03.2020
godz. 14.30-15.15
pok. 221
W dniu:
07.04.2020
godz. 09.15-10.00
pok. 221
W dniu:
18.04.2020
godz. 11.15-12.00
pok. 221
W dniu:
21.04.2020
godz. 09.15-10.00
pok. 221
W dniu:
05.05.2020
godz. 09.15-10.00
pok. 221
W dniu:
16.05.2020
godz. 13.00-13.45
pok. 221
Tydzień I:
Piątek
godz. 10.45-11.30
pok. 221
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 221
Tydzień II:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 221

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Partnerstwo i współpraca w biznesie
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Partnerstwo i współpraca w biznesie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium: Przedsiębiorczość i ekonomika funkcjonowania przedsiębiorstw

 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i UE,
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna – uwarunkowania rozwoju i specyfika działalności,
 • formy współdziałania przedsiębiorstw,
 • franchising jako forma aktywności gospodarczej,
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa,
 • ewidencja i sprawozdawczość finansowo-podatkowa przedsiębiorstw,

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje