Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Joanna Sadkowska

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 10.45-11.30
pok. 227
Tydzień I:
Środa
godz. 15.00-15.45
pok. 227
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-15.45
pok. 227
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 227

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • ABC Przedsiębiorczości
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie innowacjami
  • Zarządzanie produkcją
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie produkcją
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Techniki planowania projektów
  • Zarządzanie projektami II
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Techniki planowania projektów
  • Zarządzanie projektami II

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium:   Przedsiębiorstwo rodzinne

Prowadzący:  dr Joanna Sadkowska

Zakres problemowy seminarium.

 • Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Działalność przedsiębiorstw rodzinnych
 • Problemy przedsiębiorstw rodzinnych
 • Sukcesja w podmiotach rodzinnych
 • Kulturowe problemy w działalności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami
 • Ryzyko projektowe
 • Problemy zespołu projektowego
 • Motywowanie w zarządzaniu projektami
 • Promocja projektu
 • Budowanie relacji z interesariuszami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Oraz inne, wybrane przez Studentów zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MSP

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium:   Przedsiębiorstwo rodzinne

Prowadzący:  dr Joanna Sadkowska

Zakres problemowy seminarium:

 • Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 • Działalność przedsiębiorstw rodzinnych
 • Problemy przedsiębiorstw rodzinnych
 • Sukcesja w podmiotach rodzinnych
 • Kulturowe problemy w działalności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami
 • Ryzyko projektowe
 • Problemy zespołu projektowego
 • Motywowanie w zarządzaniu projektami
 • Promocja projektu
 • Budowanie relacji z interesariuszami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Oraz inne, wybrane przez Studentów zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw sektora MSP

Egzaminy i zaliczenia

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [ćw]
 • grupa: S21-03
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-05
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-04
  Środa 27.01.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

 • Project Management in Practice- workshop [w, wdw]
 • grupa: WDW
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala 227
  Z
  termin pierwszy

Publikacje