Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

mgr Anna Młynkowiak-Stawarz

Stanowisko:
Asystent
108
(+48 58) 523 13 13

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Strategie konkurencji
  • Zachowania konsumenckie
  • Zarządzanie marketingowe
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Jakościowe badania marketingowe
  • Marketing innowacji
  • Polityka marki

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje