Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Dawid Szramowski

Konsultacje

W dniu:
06.02.2023
godz. 08:00-09:00
pok. online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Financial Accounting
  • Financial Audit
  • Financial Reporting
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza instytucji kredytowych
  • Ocena standingu przedsiębiorstwa
  • Podstawy audytu wewnętrznego
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rewizja finansowa
  • Rewizja sprawozdań finansowych

Prowadzone seminaria