Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Arleta Szadziewska, prof. uczelni

Funkcja:
Kierownik Katedry Rachunkowości
Stanowisko:
Profesor uczelni
216
(+48 58) 523 11 53

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość banków
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość banków
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość zarządcza
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość instytucji finansowych
 • Studia podyplomowe
  • Rachunkowość zarządcza

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość - ACCA

1) Rachunkowość finansowa:
• Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarujących
• Kategorie kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa
• Ujecie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa

2) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
• Systemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
• Kalkulacja kosztów produktów pracy
• Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

3) Rachunkowość bankowa
• Działalność banku i jej odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej
• Kategorie kształtujące wynik finansowy banku

4) Rachunkowość ekologiczna
• Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa
• Odzwierciedlenie zagadnień związanych z ochroną środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw

 Przykładowe tematy prac:
• Rola kalkulacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa ……..
• Ujecie kosztów ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie…..
• Bilans jako źródło danych do oceny sytuacji majątkowej banku na przykładzie …….
• Wpływ działalności kredytowej banku na wielkość jego wyniku na przykładzie…..
• Rachunek kosztów jako źródło danych dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych na przykładzie …….
• Wynik finansowy jako podstawa oceny działalności podmiotu

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość banków [ćw]
 • grupa: N31-51
  Sobota 18.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość banków [w]
 • grupa: N31-51
  Sobota 18.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Sobota 18.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-51
  Poniedziałek 20.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Poniedziałek 20.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość zarządcza [w]
 • grupa: S43-01
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-06
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-15
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-16
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-01
  Poniedziałek 05.09.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S43-05
  Poniedziałek 05.09.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S43-06
  Poniedziałek 05.09.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S43-15
  Poniedziałek 05.09.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S43-16
  Poniedziałek 05.09.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S43-31
  Poniedziałek 05.09.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

Publikacje