Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Arleta Szadziewska, prof. uczelni

Zakład Rachunkowości Finansowej

Funkcja:
Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
Stanowisko:
Profesor UG
222
(+48 58) 523 14 01

Konsultacje

Odwołane w dniu:
21.04.2021
godz. 09.45-11.15
pok. 216
Przeniesione na dzień:
21.04.2021
godz. 15.00-16.30
pok. 216
Tydzień I:
Środa
godz. 09.45-11.15
pok. 216
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-16.30
pok. 216

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość banków
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość banków
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Rachunkowość zarządcza
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Rachunkowość instytucji finansowych
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Studia podyplomowe
  • Rachunek kosztów
  • Rachunkowość zarządcza
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
  • Zaawansowana rachunkowość zarządcza

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość ACCA

1) Rachunkowość finansowa:
• Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarujących
• Kategorie kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa
• Ujecie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa

2) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
• Systemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
• Kalkulacja kosztów produktów pracy
• Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

3) Rachunkowość bankowa
• Działalność banku i jej odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej
• Kategorie kształtujące wynik finansowy banku

4) Rachunkowość ekologiczna
• Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa
• Odzwierciedlenie zagadnień związanych z ochroną środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw

 Przykładowe tematy prac:
• Rola kalkulacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa ……..
• Ujecie kosztów ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie…..
• Bilans jako źródło danych do oceny sytuacji majątkowej banku na przykładzie …….
• Wpływ działalności kredytowej banku na wielkość jego wyniku na przykładzie…..
• Rachunek kosztów jako źródło danych dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych na przykładzie …….
• Wynik finansowy jako podstawa oceny działalności podmiotu

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunek kosztów II [w]
 • grupa: S41-01
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-05
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-15
  Piątek 12.02.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-25
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-26
  Niedziela 14.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-01
  Środa 03.03.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S41-05
  Środa 03.03.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S41-15
  Środa 03.03.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N41-25
  Sobota 06.03.2021
  godz.: 12.15-14.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N41-26
  Sobota 06.03.2021
  godz.: 12.15-14.15
  sala online
  E
  termin drugi

 • Sprawozdawczość instytucji finansowych [w]
 • grupa: N51-25
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

  grupa: N51-26
  Sobota 23.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala 222
  E
  termin pierwszy

Publikacje