Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Anna Siemionek-Lepczyńska

Konsultacje

Tydzień I:
wtorek
godz. 08:00-09:00
pok. online
Tydzień I:
środa
godz. 10:20-11:20
pok. 209
Tydzień I:
środa
godz. 10:20-11:20
pok. online
Tydzień II:
wtorek
godz. 08:00-09:00
pok. online
Tydzień II:
środa
godz. 10:20-11:20
pok. 209
Tydzień II:
środa
godz. 10:20-11:20
pok. online

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Analiza finansowa
    • Finanse przedsiębiorstw

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling


Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje