Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Alicja Antonowicz

Konsultacje

Tydzień I:
poniedziałek
godz. 11:00-12:00
pok. online
Tydzień I:
czwartek
godz. 12:00-13:00
pok. 221
Tydzień II:
poniedziałek
godz. 11:00-12:00
pok. online
Tydzień II:
wtorek
godz. 10:30-11:30
pok. 221

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Mikroekonomia
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Mikroekonomia
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Współpraca w biznesie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium: Przedsiębiorczość i ekonomika funkcjonowania przedsiębiorstw

 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i UE,
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna – uwarunkowania rozwoju i specyfika działalności,
 • formy współdziałania przedsiębiorstw,
 • franchising jako forma aktywności gospodarczej,
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa,
 • ewidencja i sprawozdawczość finansowo-podatkowa przedsiębiorstw,

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje