Strona główna » Anna Gierusz
Anna Gierusz

dr Anna Gierusz-Matkowska

Stanowisko:
Adiunkt
231
(+48 58) 523 11 19

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Probability Concepts
  • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Zakres programowy:

Tytuł seminarium: Zastosowania metod statystycznych w ekonomii

Celem seminarium będzie zastosowanie metod statystycznych do zbadania wybranego zagadnienia ekonomicznego. Problematyka seminarium to przede wszystkim zagadnienia związane z systemem emerytalnym, produktami emerytalnymi i rynkiem ubezpieczeniowym, jednak studenci mogą także poświęcić uwagę innym, wybranym problemom społecznym, gospodarczym i demograficznym.

W badaniu studenci mogą wykorzystać wyniki badań własnych lub źródła wtórne, np. dane z baz GUS, Eurostat, OECD, World Bank. 

Przy wykonywaniu obliczeń oferowane jest wsparcie w zakresie obsługi programów: Excel, R, Statistica.

Egzaminy i zaliczenia

 • Probability Concepts [ćw]
 • grupa: S11-61
  Środa 08.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

 • Probability Concepts [w]
 • grupa: S11-61
  Poniedziałek 27.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala A-238
  E
  termin pierwszy

 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna [ćw]
 • grupa: S12-01
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S12-01
  Czwartek 15.09.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-2
  Z
  termin drugi

Publikacje