Strona główna » Anna Gierusz
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
 

SAD - wzory

SAD - R

 

Dane kraje

Dane gole

Dane stopy zwrotu

Prezentacja - zmienne losowe

Prezentacja - testy

Zadania - zmienne losowe

Zadania rozwiązania

Gamma Weibull

SAD - wzory

SAD - R

Prędkości

Dane1

Dane2

Dane DR

Dane oceny

Dane zadowolenie

Kolokwium przykład

Kolokwium przykład dane

Kolokwium przykład rozw

 

Dane gole

Dane stopy zwrotu