Strona główna » Anna Gierusz

Tablice statystyczne
 

 

 

 

Literatura uzupełniająca:

  • Aczel  A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000;
  • Balicki A., Metody wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004;
  • Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1976;
  • Gersternkorn T., Śródka T., Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1983;
  • Gronicki M., Szreder M., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1989;
  • Jakubowski J., Sztencel R., Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, SCRIPT, Warszawa 2002; Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Część I i II, PWN, Warszawa 2004;
  • Krzykowski G., Szreder M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Część 1. Rachunek prawdopodobieństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002;
  • Krzyśko M., Statystyka matematyczna, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1997