Strona główna » Wojciech Kozłowski

Na pierwsze ćwiczenia Student powinien przynieść (najlepiej w wersji papierowej - wydruk lub kupiona książka):

1) Ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bez Załącznika numer 3

do ściągnięcia z: Ustawa (tekst ujednolicony)

2) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2017 r.

do ściągnięcia z: Obwieszczenie

3) Druk CEIDG-1 (wydruk pliku .pdf)

do ściągnięcia z: CEIDG-1

4) Druk ZUS-ZZA

do ściągnięcia z: ZUS-ZZA

5) Druk PIT-16

do ściągnięcia z: PIT-16

Druk do ściągnięcia i wydrukowania na wykład 18 grudnia 2018:

bezpośredni link do pliku .pdf: PIT-16A.