Strona główna » Wojciech Kozłowski
Wojciech Kozłowski

dr Wojciech Kozłowski

Stanowisko:
Adiunkt
214
(+48 58) 523 11 04

Konsultacje

W dniu:
20.02.2020
godz. 10.15-11.00
pok. 214
W dniu:
21.02.2020
godz. 14.10-14.55
pok. 214

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Finanse korporacyjne
  • Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza finansowa
  • Seminarium magisterskie
 • Studia podyplomowe
  • Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

 1. Rachunkowość i ewidencje podatkowe wykorzystywane w małym przedsiębiorstwie
 • analiza porównawcza obciążeń podatkowych z zastosowaniem wybranych ewidencji podatkowych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów),
 • ocena ewidencji podatkowej dla potrzeb zarządzających,
 1. Rachunkowość finansowa
 • pomiar, ujęcie ewidencyjne, rozliczanie i prezentacja sprawozdawcza wybranych kategorii prawa bilansowego, a także analiza porównawcza z prawem podatkowym: (a) aktywów i pasywów (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, aktywów pieniężnych, zapasów, rezerw, rozrachunków z tyt. VAT, rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i in.) oraz (b) przychodów i kosztów,
 • różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym,
 • zasady ustalania wyniku finansowego w świetle prawa bilansowego i podatkowego,
 • zasady (polityka) rachunkowości jednostek,
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów,
 • analiza wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Środki unijne w działalności przedsiębiorstwa
 • ocena wykorzystania środków unijnych na potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa na tle innych form finansowania inwestycji,
 • wykorzystanie środków unijnych w województwie pomorskim na tle innych regionów.
 1. Wykorzystanie sprawozdania finansowego do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • analiza wskaźnikowa, w tym analiza rynku kapitałowego,
 • analiza dyskryminacyjna (badanie przyczyn upadłości podmiotów gospodarczych),
 • problematyka zachowania płynności w przedsiębiorstwie,
 • rentowność jako ultymatywny cel funkcjonowania podmiotu.
 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • systemy rachunku kosztów.

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse korporacyjne [w]
 • grupa: S51-21
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 08.00-10.30
  sala WZ-303
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych [ćw]
 • grupa: S31-51
  Wtorek 14.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Wtorek 14.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S34-01
  Wtorek 14.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych [w]
 • grupa: S31-51
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S34-01
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-51
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-53
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N34-01
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

Publikacje