Strona główna » Katedra Statystyki
Konferencje
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2023 »

 

X KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
30-31.05.2023
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej,
 • ubezpieczeń,
 • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

Język konferencji: polski i angielski.

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Dorota Witkowska, Uniwersytet Łódzki

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

E-mail: modelowanie@ug.edu.pl

Strona www konferencji

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2021 »

https://wzr.ug.edu.pl/ekonometria/index.php?str=204

Sopot Conference on Modelling Contemporary Economies »

Sopot Conference on Modelling Contemporary Economies
Sopot, 27-29 May 2019
Faculty of Management, University of Gdansk, Sopot, Poland


AIM OF THE CONFERENCE

The aim of the conference is to integrate economists who work on modelling and forecasting contemporary economies and to create a forum for the exchange of ideas and experience gained during the research. The other aim is to educate young research staff.

 

PRIMARY CONFERENCE TOPICS INCLUDE

 • Quantitative Methods
 • Household Behaviour and Family Economics
 • Firm and Organizational Behaviour
 • General Equilibrium and Growth
 • Consumption and Saving
 • Labour Markets
 • Production and Investment
 • Prices, Business Fluctuations and Cycles
 • Money and Interest Rates
 • Monetary Policy
 • International Economics
 • Financial Economics
 • Health, Education and Welfare
 • Labour and Demographic Economics

albeit papers from all fields in Economics are welcome.

Special sessions on Transition Economies and Emerging Markets are planned.

 

Conference language: Polish and English.

High quality papers will be encouraged for the submission to Statistics in Transition. New SeriesPrzegląd Statystycznyand Journal of Management and Finance (JMF).

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. dr hab. Janusz Brzeszczyński, Northumbria University, UK & University of Łódź, Poland
Prof. UEP dr hab. Elżbieta Gołata, Poznan University of Economics and Business, Poland
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Wroclaw University of Economics, Poland
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. dr hab. Mirosław Szreder, University of Gdańsk, Poland (Chair)
Prof. dr Matti Virén, University of Turku, Finland

 

ORGANISING COMMITTEE

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki (Chair)
Dr Ewa Majerowska (Secretary)
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

 

CONTACT

Dr Ewa Majerowska, Department of Econometrics
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Department of Statistics
University of Gdańsk, Faculty of Management, Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland

Phone: +48 58 523 14 66, +48 58 523 14 08, fax +48 58 523 14 08,

E-mail: modelowanie@ug.edu.pl

Conference website 

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2019 »

VIII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej

Sopot, 27-29.05.2019
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej,
 • ubezpieczeń,
 • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

Język konferencji: polski i angielski.

Referaty przedstawione na konferencji po uzyskaniu pozytywnych recenzji mogą być publikowane w Statistics in Transition. New Series, Przeglądzie Statystycznym oraz kwartalniku Zarządzanie i Finanse (ZiF).  

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Janusz Brzeszczyński, Northumbria University, Wielka Brytania; Uniwersytet Łódzki
Prof. UEP dr hab. Elżbieta Gołata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący, Uniwersytet Gdański
Prof. dr Matti Virén University of Turku, Finlandia

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Ewa Majerowska – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Dr Ewa Majerowska, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,

Tel. 58 523 14 66, 58 523 14 08, fax 58 523 14 08,

E-mail: modelowanie@ug.edu.pl

Strona www konferencji: https://wzr.ug.edu.pl/ekonometria/index.php?str=204

Modelling and Forecasting the National Economy »

AIM OF THE CONFERENCE
 
The aim of the conference is to integrate economists who research on modelling and forecasting the contemporary economies. The other aims are to create a forum of exchange of ideas and scientific experiences as well as to educate young research staff.

THEMES CONSIDERED AT THE CONFERENCE
 
The primary conference topics include: 

 • Quantitative Methods 
 • Household Behaviour and Family Economics
 • Firm and Organizational Behaviour
 • General Equilibrium and Growth
 • Consumption and Saving
 • Labour Markets
 • Production and Investment
 • Prices, Business Fluctuations and Cycles
 • Money and Interest Rates
 • Monetary Policy
 • International Economics
 • Financial Economics
 • Health, Education and Welfare
 • Labour and Demographic Economics

SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. UEP dr hab. Elżbieta Gołata, Poznań University of Economics and Business, Poland
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Wrocław University of Economics, Poland
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, University of Łódź, Poland
Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Univeristy of Gdańsk, Poland (Chair) 
Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, University of Economics in Katowice, Poland
Prof. dr Matti Virén, University of Turku, Finland
 
ORGANISING COMMITTEE
 
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki (Chair)
Dr Ewa Majerowska (Secretary)
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

CONTACT
 
Dr Ewa Majerowska, Department of Econometrics
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Department of Statistics
University of Gdańsk, Faculty of Management, Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
Phone no. 58 523 14 66, 58 523 14 08, fax 58 523 14 08,
e-mail: modelowanie@ug.edu.pl

Modelling and Forecasting the National Economy »

AIM OF THE CONFERENCE
 
The aim of the conference is to integrate economists who research on modelling and forecasting the contemporary economies. The other aims are to create a forum of exchange of ideas and scientific experiences as well as to educate young research staff.

 

THEMES CONSIDERED AT THE CONFERENCE
 
The primary conference topics include: 

 • Quantitative Methods 
 • Household Behaviour and Family Economics
 • Firm and Organizational Behaviour
 • General Equilibrium and Growth
 • Consumption and Saving
 • Labour Markets
 • Production and Investment
 • Prices, Business Fluctuations and Cycles
 • Money and Interest Rates
 • Monetary Policy
 • International Economics
 • Financial Economics
 • Health, Education and Welfare
 • Labour and Demographic Economics

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. dr hab. Mirosław Szreder (Chair)
Prof. dr hab. Andrzej Barczak
Prof. dr hab. Czesław Domański
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki

 
ORGANISING COMMITTEE

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki (Chair)
Dr Ewa Majerowska (Secretary)
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

 

CONTACT

Dr Ewa Majerowska, Department of Econometrics
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Department of Statistics
University of Gdańsk, Faculty of Management, Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
Phone no. 58 523 14 66, 58 523 14 08, fax 58 523 14 08,
e-mail: modelowanie@ug.edu.pl