Strona główna » Olga Martyniuk
Publikacje
The application of simplified financial reporting for micro and small enterprises in Central and Eastern Europe
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Entrepreneurship nests in Polish Edge City
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku

English version of the book "Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego"

Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Non-financial reporting and companies and the necessity of its confirmation of auditors in Ukraine
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw rodzinnych-wyniki badan empirycznych
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Financial reporting in SME - evidence of Eastern Europe
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Efficiency of the family companies listed on the alternative market in Poland
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Economic vitality of Polish suburbs
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Zastosowanie teorii struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych notowanych na rynku NewConnect
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych - wyniki badań empirycznych
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Wartość przedsiębiorstwa rodzinnego - rozważania nad istotą i pomiarem
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Uproszczenia w sprawozdawczości mikro i małych przedsiębiorstw. Mit czy rzeczywistość?
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Ryzyko lokalizacji w kontekście decyzji lokalizacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Przydatność międzynarodowej regulacji sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Przedsiębiorstwa rodzinne na rynku NewConnect a ryzyko inwestycyjne
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Ocena zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce - wyniki badań empirycznych
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Możliwości oceny kondycji finansowej małych przedsiębiorstw na podstawie ksiąg podatkowych
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Luka wartości w polskim przedsiębiorstwie rodzinnym
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Idea smart city w kontekście rozwoju przedsiębiorczości na przedmieściach
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych w okresie spowolnienia gospodarczego
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Determinanty wartości przedsiębiorstwa rodzinnego
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Audyt wewnetrzny a kontrola wewnetrzna
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Location behavior of family firms - evidence of Poland
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku