Strona główna » Olga Martyniuk
Olga Martyniuk

dr Olga Martyniuk

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 203
Tydzień II:
Piątek
godz. 10.30-11.15
pok. 203
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 203

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Sprawozdawczość finansowa
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Podstawy audytu wewnętrznego
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Podstawy audytu wewnętrznego
  • Seminarium magisterskie
  • Sprawozdawczość finansowa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
1. Zarządzanie finansami w małym przedsiębiorstwie, w tym na przykład
• Ocena ewidencji podatkowej dla potrzeb zarządzających,
• Możliwość wykorzystania analizy finansowej w małym przedsiębiorstwie
• Elementy controllingu operacyjnego w małym przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, hotelu, przedsiębiorstwie usługowym)
• Ryzyko płynności w małych przedsiębiorstwach
• Wycena małego przedsiębiorstwa
2. Prognozowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa (planowanie finansowe w przedsiębiorstwie)
3. Sprawozdawczość finansowa, w tym na przykład:
• Ocena przydatności bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym do oceny przedsiębiorstwa
• Upiększanie (fryzowanie) sprawozdań finansowych
• Sprawozdawczość finansowa małych przedsiębiorstw – porównania międzynarodowe
• Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji o przedsiębiorstwie
• Sprawozdawczość jako źródło informacji do oceny działalności różnych jednostek gospodarczych (szpitali, jednostek samorządu terytorialnego, klubu piłkarskiego, stowarzyszenia, fundacji)
4. Badania sprawozdań finansowych (auditing), w tym na przykład
• Ryzyko w pracy biegłego rewidenta,
• Nadużycia finansowe
5. Audyt wewnętrzny, w tym na przykład:
• Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (służba zdrowia, szkolnictwo, urzędy państwowe) – proces wdrażania, zadania i miejsce w organizacji
• Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie – proces wdrażania, miejsce i zadania w organizacji
• Audyt wewnętrzny w Polsce i innych krajach UE
6. Przedsiębiorczość rodzinna, w tym na przykład
• Porównania wyników finansowych firm rodzinnych i nierodzinnych
• Ryzyko w przedsiębiorstwach rodzinnych
• Przedsiębiorczość rodzinna w róznych kulturach
7. Mierniki oceny efektywności w różnych jednostkach gospodarczych (służba zdrowia, szkolnictwo, urzędy państwowe, instytucje kultury, kluby sportowe i inne)

Przykładowe tematy prac
Analiza zniekształceń sprawozdań finansowych w wybranych przedsiębiorstwach
Specyfika działalności radiowej i jej wpływ na rentowność przedsiębiorstwa na przykładzie radia X
Zarządzanie finansami małego przedsiębiorstwa w cyklu jego życia na przykładzie firmy X
Analiza porównawcza wyników finansowych tradycyjnych i tanich linii lotniczych na przykładzie

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
1. Zarządzanie finansami w małym przedsiębiorstwie, w tym na przykład
• Ocena ewidencji podatkowej dla potrzeb zarządzających,
• Możliwość wykorzystania analizy finansowej w małym przedsiębiorstwie
• Elementy controllingu operacyjnego w małym przedsiębiorstwie (przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, hotelu, przedsiębiorstwie usługowym)
• Ryzyko płynności w małych przedsiębiorstwach
• Wycena małego przedsiębiorstwa
2. Prognozowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa (planowanie finansowe w przedsiębiorstwie)
3. Sprawozdawczość finansowa, w tym na przykład:
• Ocena przydatności bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym do oceny przedsiębiorstwa
• Upiększanie (fryzowanie) sprawozdań finansowych
• Sprawozdawczość finansowa małych przedsiębiorstw – porównania międzynarodowe
• Sprawozdanie z działalności jednostki jako źródło informacji o przedsiębiorstwie
• Sprawozdawczość jako źródło informacji do oceny działalności różnych jednostek gospodarczych (szpitali, jednostek samorządu terytorialnego, klubu piłkarskiego, stowarzyszenia, fundacji)
4. Badania sprawozdań finansowych (auditing), w tym na przykład
• Ryzyko w pracy biegłego rewidenta,
• Nadużycia finansowe
5. Audyt wewnętrzny, w tym na przykład:
• Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (służba zdrowia, szkolnictwo, urzędy państwowe) – proces wdrażania, zadania i miejsce w organizacji
• Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie – proces wdrażania, miejsce i zadania w organizacji
• Audyt wewnętrzny w Polsce i innych krajach UE
6. Przedsiębiorczość rodzinna, w tym na przykład
• Porównania wyników finansowych firm rodzinnych i nierodzinnych
• Ryzyko w przedsiębiorstwach rodzinnych
• Przedsiębiorczość rodzinna w róznych kulturach
7. Mierniki oceny efektywności w różnych jednostkach gospodarczych (służba zdrowia, szkolnictwo, urzędy państwowe, instytucje kultury, kluby sportowe i inne)

Przykładowe tematy prac
Analiza zniekształceń sprawozdań finansowych w wybranych przedsiębiorstwach
Specyfika działalności radiowej i jej wpływ na rentowność przedsiębiorstwa na przykładzie radia X
Zarządzanie finansami małego przedsiębiorstwa w cyklu jego życia na przykładzie firmy X
Analiza porównawcza wyników finansowych tradycyjnych i tanich linii lotniczych na przykładzie

Egzaminy i zaliczenia

 • Podstawy audytu wewnętrznego [w]
 • grupa: S51-01
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-05
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-11
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-15
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-16
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-05
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-15
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-16
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-17
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-18
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

Publikacje