Strona główna » Katedra Marketingu
Katedra Marketingu
Katedra Marketingu
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 61
009

Katedra Marketingu jest renomowaną jednostką naukowo-dydaktyczną funkcjonującą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jej pracownicy zajmują się pracą naukową, realizują międzynarodowe projekty badawcze, wdrażają koncepcje nowoczesnych metod zarządzania w organizacjach. Wyniki prowadzonych badań naukowych oraz efekty projektów naukowych i prac wdrożeniowych publikowane są w renomowanych czasopismach w kraju i za granicą.

W Katedrze Marketingu zatrudnionych jest obecnie 12 pracowników naukowo-dydaktycznych. Są to:

 • Pan prof.UG dr hab. Robert Bęben - kierownik Katedry Marketingu,
 • Pani dr inż. Sylwia Badowska,
 • Pani dr Wioleta Dryl,
 • Pan dr Tomasz Dryl,
 • Pani dr  hab. Anna Dziadkiewicz,
 • Pan dr  Maciej Glamowski (urlop),
 • Pani dr Urszula Kęprowska,
 • Pani dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska,
 • Pani mgr Liwia Delińska
 • Pani mgr Zuzanna Kraus
 • Pani mgr Anna Młynkowiak-Stawarz. 
 • Pani mgr Oliwia Wysocka

 

 • Do dnia 30.09.2021 Sekretariatem Katedry Marketingu zajmowała się Pani mgr Anna Hinc-Golańska
 • Od dnia 01.10.2021 Sekretariat obsługuje Pani Justyna Poniewierska