Strona główna » Katedra Marketingu
Katedra Marketingu
Katedra Marketingu
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 61
009

Katedra Marketingu jest renomowaną jednostką naukowo-dydaktyczną funkcjonującą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jej pracownicy zajmują się pracą naukową, realizują międzynarodowe projekty badawcze, wdrażają koncepcje nowoczesnych metod zarządzania w organizacjach. Wyniki prowadzonych badań naukowych oraz efekty projektów naukowych i prac wdrożeniowych publikowane są w renomowanych czasopismach w kraju i za granicą.

W Katedrze Marketingu zatrudnionych jest obecnie 10 pracowników naukowo-dydaktycznych, 3 osoby wspomagające, 1 doktorant oraz 1 pracownik administracyjny:

 • Pan prof.UG dr hab. Robert Bęben - Kierownik Katedry Marketingu
 • Pani dr hab. Anna Dziadkiewicz, prof. UG
 • Pani dr inż. Sylwia Badowska
 • Pani dr Liwia Delińska
 • Pani dr Wioleta Dryl
 • Pan dr Tomasz Dryl
 • Pani dr Urszula Kęprowska
 • Pani dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
 • Pani dr Mariola Łuczak (umowa cywilno-prawna)
 • Pan dr Grzegorz Szczuka (umowa cywilno-prawna)
 • Pani mgr Zuzanna Minga
 • Pani mgr Anna Młynkowiak-Stawarz
 • Pani Magdalena Kiljan (umowa cywilno-prawna)
 • Pan mgr Mariusz Jakubowski (doktorant)

Do dnia 30.09.2021 Sekretariatem Katedry Marketingu zajmowała się Pani mgr Anna Hinc-Golańska
Od dnia 01.10.2021 Sekretariat obsługuje Pani mgr Justyna Poniewierska