Strona główna » Katedra Marketingu
Publikacje

Wybrane publikacje pracowników:

 • Wojciech Żurawik, Kręte drogi komunikacji marketingowej,  ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 2010, nr 135, s. 74-84.
 • Wojciech Żurawik (red.nauk.) Marketing - Podstawy i kontrowersje, red. naukowa, Wyd. UG 2005
 • Wojciech Żurawik, Rynki finansowe. Mikrofinanse, Rozdział: Rola frenchisingu w dystrybucji usług bankowych, Wyd.: Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka, 2009.
 • Wojciech Żurawik , Barbara Żurawik, Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro. red. J. Perenc, Rozdział: Nowe formy promocji, Wyd.: Uniwersytet Szczeciński, 2008. 
 • Barbara Żurawik, Irracjonalność zachowań inwestorów giełdowych,  Prace i Materiały Wydziału Zarzadzania UG, 2012, R. 10, nr 2, cz. 2, s.203-218
 • Barbara Żurawik, Relacje inwestorskie jako narzędzie komunikacji marketingowej spółek giełdowych, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Nr 136
 • Barbara Żurawik, Emocjonalne motywy zachowań inwestorów giełdowych, MARKETING I RYNEK Nr 8/2009
 • Badowska Sylwia,  Creating entrepreneurial mindset, Rozdział: Science and business cooperation on innovation evidence from Pomerania, Wydawnictwo: VIA UNIVERSITY COLLEGE, DENMARK, 2015
 • Badowska Sylwia, Golec Anna, Potencjał współpracy w nowo powstających inicjatywach klastrowych - analiza w sektorze turystycznym, PROBLEMY ZARZĄDZANIA Nr 1/ 2015
 • Badowska Sylwia, A. Rogala,  Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU Nr 41/2015
 • Dryl Wioleta, Bęben Robert, Management of organizations in the changing environment, Models-concepts-Mechanismus. Rozdział: Luxury brand management, Wydawnictwo: AE Kraków, Kraków 2014 
 • Bęben Robert, Marketing inwestorski jako proces zaspokajania potrzeb na rynku kapitałowym, Wydawnictwo: Difin SA 2014
 • Bęben Robert, THE ROLE OF SOCIAL MARKETING IN OVERCOMING THE NIMBY SYNDROME, JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT, Nr Vol. 6, No. 1 / 2014
 • Tomasz Dryl, Managing organizations in changing environment, Rozdział: Brand of a product and knowledge about its producer as factors determining consumers trust in brand, Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Tomasz Dryl, MARKETING TREND IN THEORY AND PRACTICE, Rozdział: Trust to the Brand as a Determinant of Consumer's Behavior in Times of Crisis, Wydawnictwo: Institut of Management by University of Zilina
 • Tomasz Dryl, Serwisy społecznościowe Web.2.0 jako przykład innowacji w marketingu, LOGISTYKA Nr 2/2015
 • Anna Dziadkiewicz, Creating Entrepreneurial Mindset, Via University College, Denmark, Horsens 2014, Rozdział: Design of a learning process for SME managers (for different generations) , Wydawnictwo: Via University College
 • Anna Dziadkiewicz, Proces tworzenia założeń dla nowego produktu (brief zleceniodawcy), LOGISTYKA Nr 2/2015
 • Anna Dziadkiewicz, Przemysł kreatywny a konkurencyjność regionów, MARKETING I RYNEK Nr 10/2015
 • Anna Dziadkiewicz, Wioleta Dryl, Design in Luxury Business, INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC THEORY Nr 4/2014
 • Maciej Glamowski, Zmiany w dystrybucji środków farmaceutycznych w Polsce w latach 1991-2001, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG - Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach Nr 3/2004
 • Maciej Glamowski, Rozdział: Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa, w: Marketing - Postawy i kontrowersje, red. W. Żurawik, Wyd. UG, Sopot 2005
 • Urszula Kęprowska, Managing the Quality of Tourism Services, Rozdział: THE QUALITY OF THE TOURISM PRODUCTS OF GDAŃSK AS A COMPETITIVE ADVANTAGE , Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2015
 • Urszula Kęprowska, Specyfika zachowań młodzieży akademickiej na rynku usług turystycznych (na podstawie wyników badań własnych, HANDEL WEWNETRZNY Nr 3/2015
 • Urszula Kęprowska, Konkurencyjność wybranych miast w świetle analizy ruchu turystycznego (Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław, HANDEL WEWNĘTRZNY Nr 5/2014
 • Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, Bankowość mobilna, w: pr. zb. pod red. M. Cicharskiej, Wydawnictwo: Texter. sp. z oo, 2015
 • Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, Narzędzia komunikacji zewnętrznej w działaniach zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie NIVEA Polska Sp. z o.o., PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Nr 36 / 2014
 • Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, Sensoryczne oddziaływanie na klienta jako forma wspierania procesu komunikacji marketingowej, ZARZĄDZANIE I FINANSE Nr 2/2014

 •