Strona główna » Sylwia Badowska
Sylwia Badowska
Sylwia Badowska

dr Sylwia Badowska

Stanowisko:
Adiunkt
108
(+48 58) 523 13 13

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. 108
Tydzień I:
Środa
godz. 09.45-10.30
pok. 108
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.30-12.15
pok. 108
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-12.15
pok. 108

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Financial Marketing and Investor Relations
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Jakościowe badania marketingowe
  • Marketing innowacji
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Jakościowe badania marketingowe
  • Marketing innowacji
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia polityki produktowej, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

The topics of the seminar include issues of product policy, marketing communication and marketing management.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

polityka produktu, strategie marketingowe, promocja firmy, polityka marki

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

zachowania konsumenckie, strategie marketingowe, zarządzanie marketingowe, psychologia konsumencka

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje