Strona główna » Sabina Nowak
Sabina Nowak

dr Sabina Nowak

Stanowisko:
Adiunkt
116
(+48 58) 523 14 66

Konsultacje

Odwołane w dniu:
21.02.2020
godz. 10.30-11.15
pok. 116
Tydzień I:
Piątek
godz. 10.30-11.15
pok. 116
Tydzień I:
Środa
godz. 14.00-14.45
pok. 116
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.15-13.00
pok. 116
Tydzień II:
Piątek
godz. 10.30-11.15
pok. 116

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria
  • Modelowanie procesów finansowych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza rynków finansowych I
  • Ekonometria dynamiczna
  • Ekonometryczna analiza rynków finansowych
  • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Ekonometria dynamiczna
 • Studia podyplomowe
  • Podstawy statystyki i ekonometrii
  • Wycena masowa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych

Tematyka seminarium koncentruje się wokół modelowania i prognozowania procesów zachodzących na rynkach finansowych i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 • Analiza mikrostruktury rynku giełdowego (reguły organizacji handlu giełdowego, sposoby odkrywania ceny, ocena przejrzystości, efektywności oraz płynności rynków w podziale na rynki kierowane zleceniami, kierowane cenami oraz hybrydowe).
 • Ocena wpływu nierównowagi (niezbilansowania pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży) na zmiany cen instrumentów finansowych.
 • Badanie relacji cena akcji – wolumen obrotu.
 • Badanie efektywności informacyjnej rynku kapitałowego (w wersji słabej i półsilnej).
 • Badanie reakcji rynku na ogłoszenie informacji (prowadzone w ramach metodyki analizy zdarzeń).
 • Prognozowanie cen i stóp zwrotu z instrumentów finansowych na podstawie szeregów czasowych o różnej częstotliwości (również na podstawie danych śróddziennych) oraz ocena jakości uzyskanych prognoz.
 • Wycena aktywów w oparciu o modele czynnikowe.
 • Wykorzystanie metodyki kointegracji w badaniu związków pomiędzy światowymi rynkami finansowymi.

Przykładowe tematy prac licencjackich: 

 1. Znaczenie sposobu organizacji obrotu dla efektywności giełd papierów wartościowych – porównania międzynarodowe. 
 2. Porównanie mikrostruktury rynku podstawowego i alternatywnych systemów obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 3. Zmienność cen akcji a wolumen ich obrotu na przykładzie spółek z indeksu WIG30.
 4. Wpływ ogłoszenia informacji o dywidendzie na ceny i wielkość obrotów wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A.
 5. Anomalie na rynku kapitałowym – porównanie rynków dojrzałych i wschodzących.
 6. Identyfikacja źródeł zmian cen akcji spółek z sektora bankowego przy użyciu modelu opartego na indykatorach transakcji.
   

Egzaminy i zaliczenia

 • Ekonometria [ćw]
 • grupa: S22-02
  Piątek 17.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S22-02
  Poniedziałek 24.02.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-119
  Z
  termin drugi

 • Ekonometria [lab]
 • grupa: S22-02
  Poniedziałek 20.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonometria dynamiczna [ćw]
 • grupa: N42-11
  Sobota 18.01.2020
  godz.: 08.00-11.15
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N42-12
  Sobota 18.01.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N42-15
  Niedziela 19.01.2020
  godz.: 08.45-11.15
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S42-01
  Poniedziałek 20.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S42-11
  Środa 22.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonometria dynamiczna [w]
 • grupa: N42-11
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-12
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-15
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-01
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-11
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Poniedziałek 24.02.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-119
  E
  termin drugi

  gr.: S42-11
  Poniedziałek 24.02.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-119
  E
  termin drugi

Publikacje