Strona główna » Olga Komorowska
Olga Komorowska

dr Olga Komorowska

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 12.00-12.45
pok. 234
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 234
Tydzień II:
Czwartek
godz. 12.00-12.45
pok. 234
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 234

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Statystyka opisowa i ekonomiczna

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Badania zjawisk społecznych są ważnym aspektem we współczesnej ekonomii. Zapraszam seminarzystów, którzy chcieliby w swoje pracy licencjackiej zastosować metody statystyczne do bliższego poznania następujących zagadnień:

 1. Dochód i konsumpcja w gospodarstwach domowych
 2. Poziom życia rodzin w Polsce na tle innych krajów UE
 3. Ubóstwo i nierówności – pomiar, analiza, interpretacja
 4. Wykluczenie społeczne i inne rodzaje wykluczenia
 5. Rynek pracy i gospodarowanie zasobami pracy

Przykładowe tytuły prac licencjackich:

 1. Zróżnicowanie nierówności rozkładu dochodów grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach …
 2. Uwarunkowania wielkości i struktury wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych w okresie spowolnienia gospodarczego
 3. Zmiana warunków życia gospodarstw domowych – statystyczna analiza dynamiczna
 4. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rodzin wielodzietnych.
 5. Migracje w Polsce w latach 2004-2014
 6. Analiza porównawcza rynków pracy w województwach w Polsce
 7. Determinanty przestrzennego zróżnicowania stóp bezrobocia w województwie pomorskim
 8. Profilowanie bezrobotnych z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych
 9. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza

Egzaminy i zaliczenia

 • Statystyka opisowa i ekonomiczna [w]
 • grupa: N13-01
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-02
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-03
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-04
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-01
  Niedziela 01.03.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N13-02
  Niedziela 01.03.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N13-03
  Niedziela 01.03.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N13-04
  Niedziela 01.03.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  grupa: N13-01
  Sobota 21.03.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-310
  E
  termin trzeci

  grupa: N13-02
  Sobota 21.03.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-310
  E
  termin trzeci

  grupa: N13-03
  Sobota 21.03.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-310
  E
  termin trzeci

  grupa: N13-04
  Sobota 21.03.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-310
  E
  termin trzeci

Publikacje