Strona główna » Maria Jastrzębska
Maria Jastrzębska
Maria Jastrzębska

dr hab. Maria Jastrzębska, prof. uczelni

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
  • Finanse samorządu terytorialnego
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Finanse publiczne II

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym z zakresu

 • dochodów i wydatków budżetu państwa,
 • dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
 • podatków dochodowych, majątkowych, przychodowych, konsumpcyjnych,
 • deficytu budżetowego i długu publicznego,
 • finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
 • ubezpieczeń gospodarczych (finanse zakładów ubezpieczeń np. Wara, PZU, Alianz),
 • ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Otwarte Fundusze Emerytalne),
 • ubezpieczeń zdrowotnych (Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, np. szpitale, przychodnie),
 • źródeł finansowania przedsiębiorstwa i struktury kapitału, rentowności i płynności finansowej, kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • rynku pieniężnego i kapitałowego, a w tym np. rynku funduszy inwestycyjnych, rynku akcji, rynku obligacji, rynku derywatów, rynku kredytowego.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym z zakresu

 • dochodów i wydatków budżetu państwa,
 • dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
 • podatków,
 • deficytu budżetowego i długu publicznego,
 • finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
 • ubezpieczeń gospodarczych (finanse zakładów ubezpieczeń np. Wara, PZU, Alianz),
 • ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Otwarte Fundusze Emerytalne),
 • ubezpieczeń zdrowotnych (Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, np. szpitale, przychodnie),
 • źródeł finansowania przedsiębiorstwa i struktury kapitału, rentowności i płynności finansowej, kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • rynku pieniężnego i kapitałowego, a w tym np. rynku funduszy inwestycyjnych, rynku akcji, rynku obligacji, rynku derywatów, rynku kredytowego.

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse publiczne [w]
 • grupa: S21-01
  Środa 10.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-02
  Środa 10.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Środa 10.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-04
  Środa 10.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-05
  Środa 10.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  E
  termin pierwszy

 • Finanse publiczne II [w]
 • grupa: S41-01
  Środa 10.02.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-05
  Środa 10.02.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-15
  Środa 10.02.2021
  godz.: 14.15-15.00
  sala 226
  E
  termin pierwszy

 • Finanse samorządu terytorialnego [w]
 • grupa: S31-21
  Środa 10.02.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 226
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-31
  Środa 10.02.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 226
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-51
  Środa 10.02.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 226
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Środa 10.02.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 226
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium doktorskie [sem]
 • grupa: S80-01
  Piątek 29.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

Publikacje