Strona główna » Lech Marcin Kujawski
Lech Marcin Kujawski
Lech Marcin Kujawski

dr Lech Kujawski

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 01.08.2019 - 20.09.2019 zostają odwołane - urlop.

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Prognozowanie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria
  • Prognozowanie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza logitowa i probitowa
  • Analiza równowagi i wzrostu gospodarczego
  • Ekonometria II
  • Prognozowanie i symulacje
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Ekonometria
  • Prognozowanie i symulacje

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Ekonometryczne sposoby oceny ryzyka kredytowego, wykorzystanie informacji ilościowej i jakościowej w modelach logitowych, probitowych, tobitowych.
 • Empiryczna weryfikacja modeli wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem modeli wzrostu endogenicznego.
 • Ekonometryczna analiza wpływu Strategii Lizbońskiej na rozwój gospodarczy.
 • Weryfikacja hipotez makroekonomicznych w zakresie fundamentalnych teorii kursu wymiany walut w perspektywie przystąpienia Polski do ERM2.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 2. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych działających w Polsce.
 3. Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na krajów Unii Europejskiej.
 4. Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagi.
 5. Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej złotego i innych wybranych walut europejskich.
 6. Ryzyko makroekonomiczne a kurs równowagi złotego w ramach ERM2.

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza logitowa i probitowa [lab]
 • grupa: S42-01
  Środa 05.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza równowagi i wzrostu gospodarczego [ćw]
 • grupa: S42-01
  Środa 05.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonometria [w]
 • grupa: N53-05
  Niedziela 16.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N53-11
  Niedziela 16.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N53-31
  Niedziela 16.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N53-32
  Niedziela 16.06.2019
  godz.: 08.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

 • Ekonometria II [lab]
 • grupa: S42-01
  Środa 05.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

 • Prognozowanie i symulacje [I poł.sem., ćw]
 • grupa: S42-01
  Środa 05.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

Publikacje