Strona główna » Lech Marcin Kujawski
Lech Marcin Kujawski
Lech Marcin Kujawski
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Lech Kujawski

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 112
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.45-11.30
pok. 112
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.45-11.30
pok. 112

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Komputerowe pakiety ekonometryczne
  • Modelowanie procesu produkcyjnego
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Badania operacyjne II
  • Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
  • Techniki obliczeniowe
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Badania operacyjne

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Ekonometryczne sposoby oceny ryzyka kredytowego, wykorzystanie informacji ilościowej i jakościowej w modelach logitowych, probitowych, tobitowych.
 • Empiryczna weryfikacja modeli wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem modeli wzrostu endogenicznego.
 • Ekonometryczna analiza wpływu Strategii Lizbońskiej na rozwój gospodarczy.
 • Weryfikacja hipotez makroekonomicznych w zakresie fundamentalnych teorii kursu wymiany walut w perspektywie przystąpienia Polski do ERM2.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 2. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych działających w Polsce.
 3. Gospodarka oparta na wiedzy. Miejsce Polski na krajów Unii Europejskiej.
 4. Parytet centralny złotego w świetle fundamentalnej koncepcji kursu równowagi.
 5. Weryfikacja hipotezy parytetu siły nabywczej złotego i innych wybranych walut europejskich.
 6. Ryzyko makroekonomiczne a kurs równowagi złotego w ramach ERM2.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje