Strona główna » Krzysztof Szczepaniak
Krzysztof Szczepaniak
Krzysztof Szczepaniak

dr Krzysztof Szczepaniak

Funkcja:
Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości
Stanowisko:
Adiunkt
125
(+48 58) 523 14 64

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.30-15.00
pok. 125
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-13.00
pok. 125

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Financial Markets and Instruments
  • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
  • Projekty z funduszy UE
  • Rynki finansowe
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rynki finansowe
  • Zarządzanie inwestycjami
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Alternative Investment Strategies
  • Inwestycje w innowacje
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Przygotowanie projektów inwestycyjnych
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • ocena ekonomiczno-finansowa działalności inwestycyjnej firm w wybranych branżach,
 • rozwój rynku finansowego w Polsce po roku 1990,
 • rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • powstanie i perspektywy rozwoju Rynku GPW New Connect,
 • analiza retrospektywna oraz perspektywy wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • rozwój inwestycji samorządowych w wybranych polskich miastach,
 • rozwój energetyki odnawialnej.

Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z oceną efektywności inwestycji przedsiębiorstw, wyboru i oceny sposobów finansowania inwestycji oraz efektywności i ryzyka inwestycji na rynku finansowym. Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Przygotowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
 2. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze prywatnym.
 3. Ocena rentowności i ryzyka inwestycji finansowych.
 4. Rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Analiza retrospektywna wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
 6. Realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
 7. Planowanie i efektywność inwestycji samorządowych.
 8. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii.
 9. Ryzyko inwestowania na rynku forex.
 10. Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy Polski.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • ocena ekonomiczno-finansowa działalności inwestycyjnej firm w wybranych branżach,
 • rozwój rynku finansowego w Polsce po roku 1990,
 • rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • powstanie i perspektywy rozwoju Rynku GPW New Connect,
 • analiza retrospektywna oraz perspektywy wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • rozwój inwestycji samorządowych w wybranych polskich miastach,
 • rozwój energetyki odnawialnej.

Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z oceną efektywności inwestycji przedsiębiorstw, wyboru i oceny sposobów finansowania inwestycji oraz efektywności i ryzyka inwestycji na rynku finansowym. Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Przygotowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
 2. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze prywatnym.
 3. Ocena rentowności i ryzyka inwestycji finansowych.
 4. Rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Analiza retrospektywna wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
 6. Realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
 7. Planowanie i efektywność inwestycji samorządowych.
 8. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii.
 9. Ryzyko inwestowania na rynku forex.
 10. Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy Polski.

Egzaminy i zaliczenia

 • Evaluation of Investment Project [w]
 • grupa: WDW
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

 • Financial Markets and Instruments [w]
 • grupa: S21-61
  Wtorek 21.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-303
  E
  termin pierwszy

 • Inwestycje w innowacje [w]
 • grupa: S42-05
  Środa 22.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-01
  Poniedziałek 27.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Poniedziałek 27.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: N53-01
  Sobota 18.01.2020
  godz.: 15.15-17.45
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-01
  Wtorek 21.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala p-125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-02
  Wtorek 21.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala p-125
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie inwestycjami [w]
 • grupa: N21-01
  Sobota 14.12.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-02
  Sobota 14.12.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-03
  Sobota 14.12.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-04
  Sobota 14.12.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-05
  Sobota 14.12.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-06
  Sobota 14.12.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N22-01
  Sobota 14.12.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-01
  Sobota 14.12.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-02
  Sobota 14.12.2019
  godz.: 18.45-19.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-01
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-03
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-04
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-05
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-06
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N22-01
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N23-01
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N23-02
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

Publikacje