Strona główna » Katarzyna Kolesnik
Katarzyna Kolesnik
Katarzyna Kolesnik

dr Katarzyna Koleśnik

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość finansowa
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Badanie sprawozdań finansowych

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość - ACCA

Zagadnienia związane z:

 • szeroko rozumianą rachunkowością finansową, w tym międzynarodowymi regulacjami rachunkowości (MSSF),
 • badaniem sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta,
 • sprawozdawczością finansową,
 • raportowaniem społecznym (CSR),
 • analizą finansową przedsiębiorstw.

Prace dyplomowe mogą dotyczyć podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem jednostek sektora publicznego, banków, instytucji finansowych oraz ubezpieczycieli.

Egzaminy i zaliczenia

 • Badanie sprawozdań finansowych [w]
 • grupa: S51-21
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 08.45-11.15
  sala WZ-303
  E
  termin pierwszy

Publikacje