Strona główna » Kamila Bielawska
Kamila Bielawska
Kamila Bielawska

dr Kamila Bielawska

Stanowisko:
Adiunkt
217
(+48 58) 523 11 52

Konsultacje

W dniu:
21.02.2020
godz. 14.00-14.45
pok. 217
W dniu:
23.02.2020
godz. 11.45-13.15
pok. 217

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ubezpieczenia gospodarcze
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Ubezpieczenia w polityce społecznej
  • Zabezpieczenie społeczne w UE
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Podstawy finansów publicznych
  • Seminarium dyplomowe
  • Ubezpieczenia społeczne

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

W ramach prowadzonego seminarium preferowane są prace z zakresu:

 • finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • opodatkowania przedsiębiorstw.

Tematyka dotycząca finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego obejmować może w szczególności: kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych, racjonalizację wydatków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań i zarządzanie długiem, politykę podatkową i systemy podatkowe, w tym konkurencję podatkową, harmonizację systemów podatkowych.

W zakresie ubezpieczeń preferowane są tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, reformy zabezpieczenia społecznego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia emerytalnego.

Przedmiotem badań mogą być: forma i skutki opodatkowania działalności gospodarczej,  zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, wpływ opodatkowania na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Podstawy finansów publicznych [w]
 • grupa: N44-01
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N44-02
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N44-03
  Niedziela 02.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia społeczne [w]
 • grupa: S24-01
  Czwartek 30.01.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S24-02
  Czwartek 30.01.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia w polityce społecznej [w]
 • grupa: S44-01
  Poniedziałek 20.01.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

 • Zabezpieczenie społeczne w UE [w]
 • grupa: S51-11
  Środa 22.01.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala A-410
  Z
  termin pierwszy

Publikacje