Strona główna » Kamila Bielawska
Kamila Bielawska
Kamila Bielawska

dr Kamila Bielawska

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Finanse i rachunkowość zakładu ubezpieczeń

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

W ramach prowadzonego seminarium preferowane są prace z zakresu:

 • finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • opodatkowania przedsiębiorstw.

Tematyka dotycząca finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego obejmować może w szczególności: kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych, racjonalizację wydatków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań i zarządzanie długiem, politykę podatkową i systemy podatkowe, w tym konkurencję podatkową, harmonizację systemów podatkowych.

W zakresie ubezpieczeń preferowane są tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, reformy zabezpieczenia społecznego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia emerytalnego.

Przedmiotem badań mogą być: forma i skutki opodatkowania działalności gospodarczej,  zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, wpływ opodatkowania na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Ubezpieczenia społeczne [w]
 • grupa: S21-31
  Wtorek 28.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Wtorek 28.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Wtorek 28.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-21
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-21
  Niedziela 11.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala 217
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-31
  Niedziela 11.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala 217
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-51
  Niedziela 11.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala 217
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-52
  Niedziela 11.09.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala 217
  Z
  termin drugi

Publikacje