Strona główna » Joanna Litwin
Joanna Litwin
Joanna Litwin

dr Joanna Litwin

Konsultacje

Tydzień I:
poniedziałek
godz. 13:30-14:30
pok. 401
Tydzień I:
środa
godz. 10:00-11:00
pok. online
Tydzień II:
wtorek
godz. 10:30-11:30
pok. 401
Tydzień II:
środa
godz. 09:30-10:30
pok. online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • CV i sztuka prezentacji
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi/ HRM
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje