Strona główna » Joanna Litwin
Joanna Litwin
Joanna Litwin

dr Joanna Litwin

Stanowisko:
Adiunkt
401
(+48 58) 523 13 18

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 11.20-12.05
pok. 401
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 401
Tydzień II:
Środa
godz. 13.00-13.45
pok. 401
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 401

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Motywowanie w organizacji
  • Podstawy zarządzania
  • Praca zespołowa
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Motywowanie w organizacji
  • Podstawy zarządzania
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje