Strona główna » Dariusz Trojanowski
Dariusz Trojanowski
Dariusz Trojanowski

dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. uczelni

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Inwestowanie na rynku nieruchomości
  • Rynek nieruchomości
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finansowanie inwestycji i nieruchomości
  • Inwestowanie na rynku nieruchomości
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Wycena nieruchomości
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Przygotowanie projektów inwestycyjnych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.

Egzaminy i zaliczenia

 • Inwestowanie na rynku nieruchomości [w]
 • grupa: N33-21
  Niedziela 15.05.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-213
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-21
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-21
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-2
  E
  termin drugi

  grupa: N33-21
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-2
  E
  termin drugi

 • Rynek nieruchomości [w]
 • grupa: S23-21
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-305
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-21
  Piątek 09.09.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala B-2
  E
  termin drugi

 • Wycena nieruchomości [w]
 • grupa: S43-01
  Poniedziałek 20.06.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-2
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-01
  Piątek 09.09.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala B-2
  E
  termin drugi

 • Wycena nieruchomości komercyjnych [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala B-2
  E
  termin pierwszy

  grupa: WDW
  Piątek 09.09.2022
  godz.: 16.00-16.45
  sala B-2
  E
  termin drugi

Publikacje