Strona główna » Dariusz Trojanowski
Dariusz Trojanowski
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Dariusz Trojanowski

Zakład Nieruchomości

Funkcja:
Kierownik Zakładu Nieruchomości
Stanowisko:
Adiunkt
207
(+48 58) 523 14 46

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 207
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.10-15.55
pok. 207
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.15-12.00
pok. 207

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Studia podyplomowe
  • Działalność deweloperska - pojęcia i klasyfikacje, cykl inwestycyjny, ryzyko
  • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  • Podstawy wyceny nieruchomości
  • Przygotowanie studium wykonalności inwestycji
  • Seminarium dyplomowe
  • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy
  • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
  • Uroczysta inauguracja
  • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
  • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje