Strona główna » Dariusz Trojanowski
Dariusz Trojanowski
Dariusz Trojanowski

dr Dariusz Trojanowski

Zakład Nieruchomości

Funkcja:
Kierownik Zakładu Nieruchomości
Stanowisko:
Adiunkt
207
(+48 58) 523 14 46

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Inwestowanie na rynku nieruchomości
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Inwestowanie na rynku nieruchomości
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Wycena nieruchomości
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Wycena nieruchomości
 • Studia podyplomowe
  • Dokumentacja procesu wyceny
  • Doradztwo na rynku nieruchomości
  • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
  • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomosci w Polsce
  • Podstawy wyceny nieruchomości
  • Przygotowanie studium wykonalności inwestycji
  • Seminarium dyplomowe
  • Uroczyste zakończenie
  • Wycena nieruchomości zurbanizowanych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z inwestycjami rzeczowymi, a w szczególności:

 • wyceną nieruchomości w podejściu porównawczym, dochodowym i mieszanym,
 • wyceną przedsiębiorstw metodami majątkowymi, dochodowymi i mieszanymi,
 • inwestowaniem w nieruchomości (w tym inwestycje deweloperskie),
 • analizą rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
 • analizą finansową projektów inwestycyjnych,
 • gospodarką nieruchomościami (np. zagadnienia ekonomiczne związane z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, podatkiem od nieruchomości, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, użytkowaniem wieczystym),
 • finansowaniem inwestycji i nieruchomości,
 • oceną opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi.

Egzaminy i zaliczenia

 • Inwestowanie na rynku nieruchomości [w]
 • grupa: S33-21
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-22
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: N33-21
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-21
  Środa 26.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala 207
  E
  termin drugi

  grupa: S33-22
  Środa 26.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala 207
  E
  termin drugi

  grupa: N33-21
  Niedziela 30.06.2019
  godz.: 19.30-20.15
  sala WZ-306
  E
  termin drugi

 • Wycena nieruchomości [w]
 • grupa: N43-01
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-01
  Środa 26.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Środa 26.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

Publikacje