Strona główna » Dariusz Wieczorek
Dariusz Wieczorek
Dariusz Wieczorek

dr Dariusz Wieczorek

Konsultacje

Tydzień I:
środa
godz. 10:00-11:00
pok. online
Tydzień I:
piątek
godz. 10:30-11:30
pok. 209
Tydzień II:
środa
godz. 10:00-11:00
pok. online
Tydzień II:
czwartek
godz. 08:30-09:30
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Controlling operacyjny
  • Controlling strategiczny
  • Podstawy controllingu
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Controlling operacyjny
  • Controlling strategiczny
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Podstawy controllingu
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Narzędzia controllingu
  • Restrukturyzacja finansowa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Narzędzia controllingu
  • Restrukturyzacja finansowa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• restrukturyzacja przedsiębiorstw (aspekty finansowe),
• zarządzanie wartością przedsiębiorstw (Value Based Management),
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,
• finansowe aspekty zarządzania projektami (np. analiza wartości uzyskanej).

Przykładowe tematy prac:
1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
2. Wdrażanie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie
3. Emisja akcji jako źródło pozyskiwania kapitału
4. Finansowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• restrukturyzacja przedsiębiorstw (aspekty finansowe),
• zarządzanie wartością przedsiębiorstw (Value Based Management),
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,
• finansowe aspekty zarządzania projektami (np. analiza wartości uzyskanej).

Przykładowe tematy prac:
1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
2. Wdrażanie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie
3. Emisja akcji jako źródło pozyskiwania kapitału
4. Finansowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Egzaminy i zaliczenia

 • Controlling strategiczny [w]
 • grupa: N31-31
  Sobota 11.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-31
  Środa 15.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N31-31
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

 • Narzędzia controllingu [w]
 • grupa: S41-05
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy controllingu [w]
 • grupa: N21-21
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Poniedziałek 27.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Poniedziałek 27.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Poniedziałek 27.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-21
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-31
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-51
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

  grupa: N21-52
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-307
  Z
  termin drugi

Publikacje