Strona główna » Dariusz Wieczorek
Dariusz Wieczorek
Dariusz Wieczorek

dr Dariusz Wieczorek

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Controlling finansowy
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Podstawy controllingu
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Controlling finansowy
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Narzędzia controllingu
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Narzędzia controllingu
 • Studia podyplomowe
  • Controlling projektów
  • Controlling w inwestycjach
  • Zarządzanie płynnością finansową

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• restrukturyzacja przedsiębiorstw (aspekty finansowe),
• zarządzanie wartością przedsiębiorstw (Value Based Management),
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,
• finansowe aspekty zarządzania projektami (np. analiza wartości uzyskanej).

Przykładowe tematy prac:
1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
2. Wdrażanie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie
3. Emisja akcji jako źródło pozyskiwania kapitału
4. Finansowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• restrukturyzacja przedsiębiorstw (aspekty finansowe),
• zarządzanie wartością przedsiębiorstw (Value Based Management),
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,
• finansowe aspekty zarządzania projektami (np. analiza wartości uzyskanej).

Przykładowe tematy prac:
1. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
2. Wdrażanie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie
3. Emisja akcji jako źródło pozyskiwania kapitału
4. Finansowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje