Strona główna » Cyryl Kotyla
Cyryl Kotyla
Cyryl Kotyla

dr Cyryl Kotyla

Stanowisko:
Adiunkt
202a
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 16.00-16.45
pok. 202a
Tydzień II:
Wtorek
godz. 16.00-16.45
pok. 202a

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podatki w księgach rachunkowych
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podatki w księgach rachunkowych
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne
  • Rachunkowość podatkowa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Odroczony podatek dochodowy
  • Podatki bezpośrednie, prawo lokalne, prawo celne
  • Rachunkowość podatkowa
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

1.Ujęcie bilansowe i podatkowe aktywów trwałych
2.Instrumenty finansowe i ich wykorzystanie dla celów inwestycyjnych
3.Rachunkowość zabezpieczeń
4.Bilansowe i podatkowe ujęcie przychodów i kosztów
5.Amortyzacja bilansowa i podatkowa
6.Inne zagadnienia rachunkowości finansowej i prawa podatkowego

Egzaminy i zaliczenia

 • Odroczony podatek dochodowy [ćw]
 • grupa: N51-17
  Sobota 23.11.2019
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-16
  Sobota 07.12.2019
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-130
  Z
  termin pierwszy

 • Odroczony podatek dochodowy [w]
 • grupa: N51-15
  Sobota 11.01.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N51-16
  Sobota 11.01.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N51-17
  Sobota 11.01.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N51-18
  Sobota 11.01.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N51-15
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: N51-16
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: N51-17
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: N51-18
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

 • Podatki w księgach rachunkowych [w]
 • grupa: N31-51
  Sobota 30.11.2019
  godz.: 17.00-20.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Sobota 30.11.2019
  godz.: 17.00-20.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-53
  Sobota 30.11.2019
  godz.: 17.00-20.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-51
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-51
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: N31-52
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: N31-53
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  gr.: S31-51
  Piątek 28.02.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

  gr.: S31-52
  Piątek 28.02.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-311
  E
  termin drugi

Publikacje