Strona główna » Cyryl Kotyla
Cyryl Kotyla
Cyryl Kotyla

dr Cyryl Kotyla

Stanowisko:
Adiunkt
202a
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 08.00-08.45
pok. 202a
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.30-10.15
pok. 202a
Tydzień II:
Środa
godz. 08.00-08.45
pok. 202a
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.15
pok. 202a

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podatki w księgach rachunkowych
  • Rachunkowość skomputeryzowana
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podatki w księgach rachunkowych
  • Rachunkowość skomputeryzowana
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne
  • Rachunkowość podatkowa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Odroczony podatek dochodowy
  • Podatki bezpośrednie, prawo lokalne, prawo celne
  • Rachunkowość podatkowa

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

1.Ujęcie bilansowe i podatkowe aktywów trwałych
2.Instrumenty finansowe i ich wykorzystanie dla celów inwestycyjnych
3.Rachunkowość zabezpieczeń
4.Bilansowe i podatkowe ujęcie przychodów i kosztów
5.Amortyzacja bilansowa i podatkowa
6.Inne zagadnienia rachunkowości finansowej i prawa podatkowego

Egzaminy i zaliczenia

 • Odroczony podatek dochodowy [w]
 • grupa: N51-15
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala 202a
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-16
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala 202a
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-15
  Sobota 27.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala 202a
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-16
  Sobota 27.02.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala 202a
  Z
  termin drugi

 • Podatki w księgach rachunkowych [w]
 • grupa: S31-51
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala 202a
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Piątek 05.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala 202a
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-51
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala 202a
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala 202a
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-53
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala 202a
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-51
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala 202a
  E
  termin drugi

  grupa: S31-52
  Piątek 26.02.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala 202a
  E
  termin drugi

  grupa: N31-51
  Niedziela 28.02.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala 202a
  E
  termin drugi

  grupa: N31-53
  Niedziela 28.02.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala 202a
  E
  termin drugi

 • Rachunkowość skomputeryzowana [lab]
 • grupa: N31-51
  Niedziela 10.01.2021
  godz.: 08.00-11.15
  sala 202a
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Środa 27.01.2021
  godz.: 08.00-11.15
  sala 202a
  Z
  termin pierwszy

Publikacje