Strona główna » Cyryl Kotyla
Cyryl Kotyla
Cyryl Kotyla

dr Cyryl Kotyla

Stanowisko:
Adiunkt
202a
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne
  • Rachunkowość podatkowa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Podatki bezpośrednie, prawo lokalne, prawo celne
  • Rachunkowość podatkowa

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

1.Ujęcie bilansowe i podatkowe aktywów trwałych
2.Instrumenty finansowe i ich wykorzystanie dla celów inwestycyjnych
3.Rachunkowość zabezpieczeń
4.Bilansowe i podatkowe ujęcie przychodów i kosztów
5.Amortyzacja bilansowa i podatkowa
6.Inne zagadnienia rachunkowości finansowej i prawa podatkowego

Egzaminy i zaliczenia

 • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne [w]
 • grupa: S41-21
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość podatkowa [w]
 • grupa: S41-15
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

Publikacje